LuatVietnam

blue-check Không được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian chậm nộp hồ sơ

Công văn số 1526/TCT-CS ngày 12/5/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc truy thu tiền thuê đất trong thời gian chậm nộp hồ sơ miễn giảm (2 trang)
Posted: 30/6/2022 9:59:27 AM | Latest updated: 30/6/2022 1:42:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5485
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CPstatus2 , khoản 2 Điều 5 Thông tư 333/2016/TT-BTC, thời gian doanh nghiệp chậm làm thủ tục miễn, giảm sẽ không được xét miễn, giảm tiền thuê đất.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, nếu tại thời điểm nộp hồ sơ vẫn còn trong thời gian được miễn, giảm theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định 46/2014/NĐ-CPstatus2 thì chỉ được tính miễn, giảm cho thời gian còn lại kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Tuy nhiên, nếu tại thời điểm nộp hồ sơ đã hết thời gian được miễn, giảm theo quy định thì sẽ không được tính miễn, giảm tiền thuê đất.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5485

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Dự kiến giảm tiền thuê đất năm 2022 cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
blue-check Các trường hợp đặc biệt được ân hạn tiền thuê đất
blue-check Chỉ chấp nhận hồ sơ xin giảm tiền thuê đất 2021 nộp trước 1/1/2022
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2021 phải nộp trước 1/1/2022
blue-check Gia hạn tiến độ thực hiện dự án phải nộp thêm tiền thuê đất
blue-check Tiền thuê đất sẽ khai nộp vào Tiểu mục 3649
blue-check Tiền thuê đất nộp thừa do điều chỉnh quy hoạch xây dựng có được hoàn trả?
blue-check Chưa có quyết định thuê đất, đơn giá không được bảo lưu trong vòng 5 năm
blue-check Không được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian chậm nộp hồ sơ
blue-check [Dự thảo] Quyết định giảm 30% tiền thuê đất năm 2022
blue-check Trả lại tiền thuê đất được miễn, giảm sai phải chịu thêm tiền chậm nộp
blue-check Đất xây dựng hạ tầng dùng chung trong KCN được miễn tiền thuê English attachment
blue-check Không được xét giảm tiền thuê đất năm 2021 nếu đã bù trừ hết English attachment
blue-check Không được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 nếu nộp hồ sơ sau ngày 31/12/2021
blue-check Đổi tên doanh nghiệp, nếu chưa ký lại hợp đồng thuê đất sẽ không được giảm 30% tiền thuê?
blue-check Nhận chuyển nhượng đất thuê có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment
blue-check Thuê đất trực tiếp từ Nhà nước mới được xét giảm 30% tiền thuê do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Đất thuê bị thu hồi nhưng chưa bàn giao vẫn phải nộp tiếp tiền thuê đất
blue-check Về việc chuyển tiếp ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đã hết thời gian hưởng
blue-check Đổi tên nhưng chưa ký lại hợp đồng theo tên mới sẽ không được giảm 30% tiền thuê đất English attachment