LuatVietnam

blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment

Công văn số 289/CTHN-TTHT ngày 4/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN (2 trang)
Posted: 5/1/2023 12:49:00 PM | Latest updated: 12/1/2023 2:46:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5617 | Vietlaw: 595
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm d.2 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 , người lao động chỉ được ủy quyền quyết toán thuế TNCN nếu đáp ứng điều kiện chỉ ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại một nơi.

Theo đó, trường hợp người lao động cùng lúc ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi và đều được khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến thì không đáp ứng điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5617

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV289_04012023CTHN[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Những lưu ý đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Những lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022 (dành cho cá nhân)
blue-check Tài liệu hướng dẫn chọn nơi quyết toán thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Những giấy tờ cần thiết để quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Các trường hợp miễn khai quyết toán thuế năm 2022 đối với cá nhân
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
blue-check Những cá nhân phải khai quyết toán thuế năm 2022
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn sử dụng EtaxMobile để khai quyết toán thuế TNCN
blue-check Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Cách lập và nộp trực tuyến tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023
blue-check Các lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Thuế TNDN tạm nộp của 04 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán English attachment
blue-check Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment
blue-check Người lao động phải có MST mới được ủy quyền cho công ty quyết toán thay thuế TNCN
blue-check Mẫu quyết toán thuế TNDN dành cho chi nhánh ngoài tỉnh đang hưởng ưu đãi
blue-check Miễn quyết toán thu nhập vãng lai dưới 10 triệu/tháng