LuatVietnam

blue-check Không được xuất khẩu tại chỗ khi bên nước ngoài đã có hiện diện tại Việt Nam English attachment

Công văn số 3987/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2023 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (1 trang)
Posted: 3/8/2023 8:18:09 AM | Latest updated: 6/8/2023 11:44:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5755 | Vietlaw: 623
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp thương nhân nước ngoài được xác định là đã có hiện diện tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 90/2007/NĐ-CP và khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 thì không được làm thủ tục XNK tại chỗ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 .

Notes
Khái niệm "không hiện diện tại Việt Nam" được xác định theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương 2017, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 36/2005/QH11status2 như sau:
"Thương nhân nước ngoài được xác định là không có hiện diện tại Việt Nam nếu thương nhân nước ngoài không có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong pháp luật về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thương mại, doanh nghiệp."
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5755

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

XNK tại chỗCập nhật đến: 15-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu