LuatVietnam

Không hạn chế số lần KCB BHYT trong ngày hay trong tháng

Cập nhật 4/6/2022 | Đăng tải: LVN.5467

hoi Thanh Nam, TP.HCM
Mẹ tôi mắc nhiều chứng bệnh như tiểu đường, thận, huyết áp cao và phải điều trị tại một số bệnh viện khác nhau. Cho tôi hỏi hiện nay luật có hạn chế số lần khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trong ngày và trong tháng không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật BHYT có nêu nội dung của công tác giám định bao gồm: Kiểm tra thủ tục khám chữa bệnh BHYT; Kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; Kiểm tra, xác định chi phí khám chữa bệnh BHYT. Đồng thời, việc giám định BHYT phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch.

Do đó, Quỹ BHYT không thanh toán trùng lặp đối với trường hợp trong cùng một ngày đi khám cùng một bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau hoặc có chỉ định sử dụng thuốc trùng lặp đối với các bệnh khác nhau.

Vì vậy, người bệnh chỉ được thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi khám các bệnh khác nhau tại các bệnh viện khác nhau, hoặc có sự chỉ định thuốc khác nhau. Như vậy, trường hợp của mẹ bạn đi khám, chữa bệnh đối với những bệnh khác nhau trong ngày thì vẫn được hưởng BHYT.

Ngoài ra, theo quy định của Luật BHYT hiện hành và các văn bản hướng dẫn cũng đều không quy định về việc một tháng người tham gia BHYT được đi khám chữa bệnh BHYT bao nhiều lần.

Vì thế, số lần khám chữa bệnh BHYT sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, các loại bệnh mà người tham gia mắc phải và theo chỉ định khám lại của bác sĩ.

Người dân tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng tương ứng với đối tượng mà mình tham gia.

Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Cách xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT khi tham gia không liên tục
otvet Có thể thay đổi nơi KCB BHYT theo nơi cư trú
otvet Phẫu thuật tại bệnh viện cùng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ quá 3 tháng phải cấp thẻ mới
otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Có được mua thẻ BHYT ở nơi tạm trú?
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Cấp cứu trái tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Nhổ răng có được hưởng BHYT?