LuatVietnam

Không hạn chế số lần KCB BHYT trong ngày hay trong tháng

Cập nhật 4/6/2022 | Đăng tải: LVN.5467

hoi Thanh Nam, TP.HCM
Mẹ tôi mắc nhiều chứng bệnh như tiểu đường, thận, huyết áp cao và phải điều trị tại một số bệnh viện khác nhau. Cho tôi hỏi hiện nay luật có hạn chế số lần khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trong ngày và trong tháng không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật BHYT có nêu nội dung của công tác giám định bao gồm: Kiểm tra thủ tục khám chữa bệnh BHYT; Kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; Kiểm tra, xác định chi phí khám chữa bệnh BHYT. Đồng thời, việc giám định BHYT phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch.

Do đó, Quỹ BHYT không thanh toán trùng lặp đối với trường hợp trong cùng một ngày đi khám cùng một bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau hoặc có chỉ định sử dụng thuốc trùng lặp đối với các bệnh khác nhau.

Vì vậy, người bệnh chỉ được thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi khám các bệnh khác nhau tại các bệnh viện khác nhau, hoặc có sự chỉ định thuốc khác nhau. Như vậy, trường hợp của mẹ bạn đi khám, chữa bệnh đối với những bệnh khác nhau trong ngày thì vẫn được hưởng BHYT.

Ngoài ra, theo quy định của Luật BHYT hiện hành và các văn bản hướng dẫn cũng đều không quy định về việc một tháng người tham gia BHYT được đi khám chữa bệnh BHYT bao nhiều lần.

Vì thế, số lần khám chữa bệnh BHYT sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, các loại bệnh mà người tham gia mắc phải và theo chỉ định khám lại của bác sĩ.

Người dân tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng tương ứng với đối tượng mà mình tham gia.

Nguồn: https://plo.vn
Xem thêm

Bảo hiểm y tế