LuatVietnam

blue-check Khung giá phát điện mặt trời áp dụng từ 7/1/2023 English attachment

Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 của Bộ Công thương về việc ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp (3 trang)
Posted: 9/1/2023 1:43:50 PM | Latest updated: 13/1/2023 8:54:00 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5622
LuatVietnam

Khung giá phát điện áp dụng kể từ ngày 7/1/2023 đối với các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp được quy định như sau:

- Nhà máy điện mặt trời mặt đất: 1.184,90 đồng/kWh;

- Nhà máy điện mặt trời nổi: 1.508,27 đồng/kWh;

- Nhà máy điện gió trong đất liền: 1.587,12 đồng/kWh;

- Nhà máy điện gió trên biển: 1.815,95 đồng/kWh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 7-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5622

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD21_07012023BCT[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

blue-check Bãi bỏ một số điều kiện, thủ tục thực hiện dự án điện gió
blue-check Bỏ quy định phải ký hợp đồng mua bán điện trước ngày khởi công nhà máy
blue-check Khung giá phát điện mặt trời áp dụng từ 7/1/2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt
light-check Sửa đổi quy định về nhà máy điện English attachment
light-check Quy định mới về kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện English attachment
blue-check Giá trần điện năng năm 2023: 1778,6 đồng/kWhEnglish attachment
blue-check Về thủ tục cấp thẻ an toàn điện khi thay đổi bậc hoặc chuyển đổi công việc
blue-check Báo cáo kết quả sử dụng năng lượng năm 2022 phải nộp trước 15/1/2023
blue-check Sửa đổi các quy trình cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (tại Tp. Hà Nội)
blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021
blue-check Sửa đổi phương pháp xác định khung giá và mức giá phát điện English attachment
blue-check Phương pháp xác định khung giá phát điện mặt trời và điện gió English attachment
blue-check Thủ tục mới về huấn luyện và cấp Thẻ an toàn điện
blue-check Bỏ thu phí huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Cụm cánh tản nhiệt làm mát máy biến thế
blue-check Định mức lập quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (tại TP. HCM)
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đo và xử lý sự cố bức xạ
blue-check Thay mới các thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ