LuatVietnam

blue-check Khuyến cáo về nguyên tắc Ratchet thuộc khuôn khổ Hiệp định CPTPP

Công văn số 2538/BCT-ĐB ngày 11/5/2022 của Bộ Công thương về việc lưu ý nguyên tắc Ratchet trong cam kết dịch vụ và đầu tư của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực đối với Việt Nam (2 trang)
Posted: 12/5/2022 9:57:08 AM | Latest updated: 13/5/2022 2:01:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5450
LuatVietnam

Bộ Công thương lưu ý, kể từ ngày 14/1/2022, nguyên tắc Ratchet thuộc khuôn khổ Hiệp định CPTPP sẽ chính thức áp dụng với Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.

Nguyên tắc này được hiểu là các nước thành viên có quyền đơn phương sửa đổi các nội dung đã bảo lưu trong Danh mục các biện pháp không tương thích về dịch vụ và đầu tư (Danh mục NCM) theo hướng thuận lợi hơn nhưng khi đã sửa rồi thì không được quyền rút lại.

Vì vậy, Bộ Công thương khuyến cáo các Bộ, ngành cần thận trọng trong việc ban hành, sửa đổi hoặc thực thi các văn bản pháp luật, chính sách hay cấp phép đối với các nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ đến từ các nước thành viên CPTPP để đảm bảo phù hợp nguyên tắc Ratchet nêu trên, tránh xảy ra tranh chấp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5450
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu