LuatVietnam

blue-check Khuyến cáo về thời hạn nộp thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment

Công văn số 522/ĐT-ĐNVĐTKD ngày 27/2/2023 của Cục Hải quan TP. HCM về việc triển khai các quy định về Danh mục miễn thuế (1 trang)
Posted: 27/2/2023 3:17:33 PM | Latest updated: 28/2/2023 5:01:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5647
LuatVietnam

Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư tại TP. HCM nhắc nhở các doanh nghiệp phải nộp thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế cho dự án đầu tư theo đúng thời hạn quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP để không bị xử phạt.

Theo đó, thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế phải được nộp định kỳ hàng năm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất khỏi Việt Nam/ thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế/ chuyển tiêu thụ nội địa hoặc đã được tiêu hủy.

Việc thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế không đúng thời hạn quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định 128/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5647

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV522_27022023HQHCM[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư trong nước

blue-check Khuyến cáo về thời hạn nộp thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment
blue-check Những lưu ý khi tách doanh nghiệp thực hiện dự án
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tiến độ cho dự án thực hiện trước khi có Luật Đầu tư 2020
blue-check Các thủ tục đầu tư và cấp lại giấy phép lao động được giải quyết trong ngày tại Ban quản lý KCX TP. HCM
blue-check Công ty phải bàn giao thuế GTGT của dự án cho doanh nghiệp mới nếu dự án đã đăng ký thuế English attachment
blue-check Thủ tục dừng nhập khẩu hàng thuộc Danh mục miễn thuế
blue-check Hàng nhập khẩu cho dự án xử lý chất thải rắn có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về thủ tục dừng nhập khẩu hàng hóa miễn thuế
blue-check Về mức tối thiểu phải nộp cho Nhà nước khi thực hiện dự án có sử dụng đất
blue-check Sắp tăng cường thanh tra các dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên cả nước
blue-check Thay mới Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Nhận chuyển nhượng dự án có được kế thừa việc khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất?
blue-check Năm 2022, Bộ KH&ĐT bổ sung thêm 2 cuộc thanh tra về khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc
blue-check Tổng hợp thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất tại Hà Nội
blue-check Thực hiện dự án tại Khu công nghệ thông tin tập trung có được ưu đãi? English attachment
blue-check 13 quy trình về chấp thuận đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư tại TP. HCM
blue-check Thay mới biểu mẫu báo cáo thống kê ngành đầu tư
blue-check Ngành nghề thương mại bổ sung thêm nếu không gắn với dự án sẽ không được ưu đãi
blue-check Dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp được miễn thuế TNDN 2 năm
blue-check Về thẩm quyền và nội dung thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án nhà ở