LuatVietnam

blue-check Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1

Quyết định số 1928/QĐ-BYT ngày 21/4/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1 (54 trang)
Posted: 24/4/2023 2:24:37 PM | Latest updated: 25/4/2023 3:04:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5688
LuatVietnam

Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1 là bản cập nhật của Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0 nhằm tối ưu hóa các hệ thống công nghệ thông tin y tế, tăng cường sự liên thông giữa các hệ thống thông tin y tế và sử dụng các hệ thống thông tin y tế một cách hiệu quả nhất bảo đảm dữ liệu đủ, sạch, sống.

So với phiên bản 2.0, Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1 được thiết kế theo hướng có tính mở cao, bao gồm các thành phần cốt lõi, cơ bản tương đối độc lập với công nghệ nên có thể dễ dàng triển khai, hiện thực hóa để đáp ứng với những thay đổi của công nghệ mới, công nghệ hiện đại trong tương lai.

Ngoài ra, Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1 còn bổ sung thành phần các nền tảng số quốc gia được quy định tại Quyết số 2955/QĐ-BYT ngày 28/10/2022.

Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1 được áp dụng trong việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế và các ứng dụng chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, điều hành, tra cứu thông tin do Bộ Y tế thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 21-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5688

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch điện tử

blue-check Các bước xác minh và xuất trình thông tin, giấy tờ trên VNeID để thực hiện thủ tục hành chính
blue-check Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của ngành Tài chính
blue-check Các yêu cầu khi số hóa hồ sơ và thủ tục hành chính điện tử English attachment
blue-check Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2023-2025
blue-check Các bước đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử dành cho cá nhân
blue-check Các dịch vụ công trực tuyến sẽ triển khai trong năm 2023
blue-check Chuẩn cấu trúc dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
blue-check Sửa đổi chuẩn dữ liệu hồ sơ gửi lên Cổng dịch vụ công Kho bạc Nhà nước
blue-check Có thể dùng tài khoản ngân hàng để kích hoạt tài khoản Etax Mobile
blue-check Các thủ tục về cấp tài khoản định danh điện tử
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt dộng xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025
blue-check Hướng dẫn cài đặt và nộp thuế qua eTax Mobile (dành cho cá nhân)
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số đến hết năm 2022 của ngành Tài chính
blue-check Mô hình thiết kế nền tảng BHXH số phiên bản 2.0
blue-check Quy định khung về tài khoản giao dịch điện tử English attachment
blue-check Danh mục mã định danh điện tử của UBND và các Sở, ngành tại TP. Hà Nội
blue-check Cá nhân có thể nộp online các khoản thuế, phí trước bạ qua eTax Mobile
blue-check Các dự án Luật được thảo luận trong phiên họp Chính phủ tháng 7/2022
blue-check Ngân hàng sẽ thí điểm xác thực từ xa thông tin của khách hàng vay vốn