LuatVietnam

blue-check Kim loại hiếm có bị tính thuế GTGT khi xuất khẩu?

Công văn số 25542/CTHN-TTHT ngày 3/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế GTGT đối với việc xuất khẩu kim loại hiếm Metariod (thiên thạch) (2 trang)
Posted: 10/6/2022 8:13:12 AM | Latest updated: 12/6/2022 8:14:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5470
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, đối với sản phẩm kim loại hiếm xuất khẩu, nếu là tài nguyên, khoáng sản hoặc là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước và đáp ứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5470

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoáng sản

blue-check Hải quan sẽ tăng cường giám sát kinh doanh TN-TX cát
blue-check Xuất khẩu kẽm oxit phải có giám định của Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3
blue-check Dự thảo về sửa đổi quy định hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
light-check Tăng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản tại Hà Nội kể từ 1/1/2023
blue-check Kim loại hiếm có bị tính thuế GTGT khi xuất khẩu?
blue-check Mặt hàng cát tạm thời vẫn đang dừng xuất khẩu English attachment
blue-check Thay mới một số thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước (tại Hà Nội)
blue-check Đá xây dựng chỉ được xuất khẩu sau khi đã gia công, chế biến
blue-check Lưu ý về hồ sơ xuất khẩu đá vôi
blue-check Về việc lấy mẫu khoáng sản để phân tích hoặc kiểm định khi xuất khẩu
blue-check Về điều kiện xuất khẩu vôi và đôlômit nung English attachment
blue-check Về giấy phép khai thác tận thu đá vôi
blue-check Lộ trình tăng thuế xuất khẩu đối với đá tự nhiên English attachment
blue-check Thay mới Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng của khoáng sản xuất khẩu English attachment
blue-check "Cát tiêu chuẩn" có được phép xuất khẩu? English attachment
blue-check Thu được khoáng sản khi thi công công trình phải nộp phí BVMT
blue-check Xuất khẩu khoáng sản vào DNCX được tự cam kết về nguồn gốc
blue-check Thay mới Danh mục và điều kiện xuất khẩu khoáng sản English attachment
blue-check Xuất khẩu than không yêu cầu nộp giấy phép
blue-check Xuất khẩu bột đá vôi không cần đáp ứng điều kiện về xuất khẩu khoáng sản