LuatVietnam

blue-check Kim loại không được áp dụng thuế suất GTGT 8%

Công văn số 4259/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT đối với mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (1 trang)
Posted: 17/8/2023 8:47:39 AM | Latest updated: 18/8/2023 9:40:59 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5766
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn thuộc nhóm hàng hóa không được giảm thuế GTGT.

Theo đó, khi nhập khẩu hàng hóa là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, doanh nghiệp không được kê khai áp dụng thuế suất GTGT 8%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5766

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2023Cập nhật đến: 31-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu