LuatVietnam

blue-check Kinh doanh thêm vàng, bạc phải hạch toán riêng để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Công văn số 25531/CTHN-TTHT ngày 3/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về phương pháp kê khai, tính thuế GTGT (2 trang)
Posted: 8/6/2022 11:25:35 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:47:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5472
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó có vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng doanh thu bán vàng, bạc, đá quý để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; các sản phẩm khác vẫn được khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5472

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ngoại tệ - vàng

blue-check Về thủ tục nhập khẩu vàng
blue-check Quy định mới về trả thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử English attachment
blue-check Kinh doanh thêm vàng, bạc phải hạch toán riêng để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
blue-check Thay mới thủ tục cấp, đổi giấy phép thu chi ngoại tệ (dành cho doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử)
blue-check Sửa đổi thủ tục Đăng ký giao dịch ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng
blue-check Điều kiện giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng thương mại với NHNN kể từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi 6 thủ tục cấp giấy phép xuất/nhập khẩu vàng nguyên liệu
blue-check Từ 20/11/2021, doanh nghiệp FDI được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu trên Cổng một cửa English attachment
blue-check Quy chế giao dịch và mua trước ngoại tệ English attachment
blue-check Nhập khẩu "đồng xu bằng bạc trắng" có phải xin giấy phép?
blue-check Từ 15/1/2021, doanh nghiệp FDI được miễn nộp Giấy phép khi nhập khẩu vàng nguyên liệu English attachment
blue-check Từ 15/1/2021, Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu được cấp trên Hệ thống một cửa quốc gia English attachment
blue-check Sửa đổi biểu mẫu và thủ tục cấp phép XNK ngoại tệ của ngân hàng English attachment
blue-check Nhập vàng nguyên liệu để gia công phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải cáo cáo hàng quý với NHNN English attachment
blue-check Điều kiện gia công vàng trang sức cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải báo cáo với NHNN English attachment
blue-check Môi giới ngoại hối không thuộc ngành kinh doanh có điều kiện English attachment
blue-check Quy chế thanh toán và nhận thanh toán ngoại tệ khi kinh doanh chuyển khẩu English attachment
blue-check Quy chế sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia English attachment