LuatVietnam

blue-check Lại sửa đổi nhiều quy định về quản lý trang thiết bị y tế English attachment

Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 3/3/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (11 trang)
Posted: 6/3/2023 7:31:33 AM | Latest updated: 14/3/2023 9:06:47 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5650 | Vietlaw: 602
LuatVietnam

Nghị định này sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng về trang thiết bị y tế trong Nghị định số 98/2021/NĐ-CPstatus2 , bao gồm:

- Định nghĩa về "chủ sở hữu số lưu hành" nêu tại khoản 2 Điều 21;

- Điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế nêu tại Điều 22;

- Yêu cầu, thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành tại điểm c khoản 3 Điều 32;

- Trách nhiệm thu hồi các trang thiết bị y tế đang lưu hành khi Bộ Y tế có văn bản không cho phép tiếp tục lưu hành nêu tại khoản 6 Điều 37;

- Các trường hợp trang thiết bị y tế bị thu hồi số lưu hành nêu tại Điều 38;

- Thủ tục thu hồi số lưu hành nêu tại Điều 39;

- Biện pháp xử lý trang thiết bị y tế sau khi bị thu hồi số lưu hành tại Điều 39a;

- Yêu cầu về niêm yết giá trang thiết bị y tế nêu tại Điều 44;

- Trách nhiệm kê khai giá trang thiết bị y tế nêu tại Điều 45;

- Nguyên tắc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế nêu tại Điều 46;

- Các trường hợp trang thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu nêu tại Điều 48;

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế nêu tại Điều 74;

- Các quy định chuyển tiếp tại Điều 76 về xử lý hồ sơ đề nghị cấp số đăng ký lưu hành đã nộp theo quy định cũ; về giá trị giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế được cấp trước năm 2022; về giá trị của số lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành cấp trước năm 2022...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 373/TB-BYTSắp có các hướng dẫn mới về mua sắm và đấu thầu thuốc, thiết bị y tế
blue-check 1331/BYT-VPB1Quy định về đấu thầu thuốc, vật tư y tế sẽ tiếp tục được xem xét sửa đổi
blue-check 1339/BYT-VPB1Các quy định đã được sửa đổi để tháo gỡ khó khăn cho mua sắm thuốc và thiết bị y tế
blue-check 1341/BYT-VPB1Những quy định đã sửa đổi trong mua sắm và đấu thầu thuốc, vật tư y tế

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 3-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5650

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND07_03032023CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Y tế

blue-check Sắp có các hướng dẫn mới về mua sắm và đấu thầu thuốc, thiết bị y tế
blue-check Các thuốc dự phòng điều trị Covid-19 sẽ được chuyền sang KCB thông thường
blue-check Sẽ tăng cường giám sát người nhập cảnh có triệu chứng bệnh Marburg
blue-check Những quy định đã sửa đổi trong mua sắm và đấu thầu thuốc, vật tư y tế
blue-check Quy định về đấu thầu thuốc, vật tư y tế sẽ tiếp tục được xem xét sửa đổi
blue-check Các quy định đã được sửa đổi để tháo gỡ khó khăn cho mua sắm thuốc và thiết bị y tế
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện hoạt động của các cơ sở tiêm chủng
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện an toàn sinh học của các phòng xét nghiệm
blue-check Lại sửa đổi nhiều quy định về quản lý trang thiết bị y tế English attachment
blue-check Luật Khám chữa bệnh sẽ được hướng dẫn thực hiện trước 15/9/2023
blue-check BHXH các tỉnh cũng sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn cho đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế
blue-check Thiết bị y tế có thể sẽ được cấp phép lưu hành theo chế độ hậu kiểm
blue-check Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ thủ tục mua sắm, đấu thầu thuốc ngay trong quý 1/2023
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Bệnh phổi mô kẽ
light-check Danh mục vị trí việc làm và định mức bố trí nhân viên y tế trong bệnh viện công lập
blue-check Nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa (VTelehealth) sẽ được triển khai trong năm 2023
blue-check Tp. Hà Nội sẽ thanh tra các Phòng khám tư nhân
light-check Thẩm quyền và trình tự làm việc của Hội đồng giám định y khoa English attachment
blue-check Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thiết bị y tế có được ưu đãi thuế?
light-check Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 English attachment