LuatVietnam

Làm thế nào để hưởng lương hưu khi công ty nợ đóng BHXH?

Cập nhật 29/7/2022 | Đăng tải: LVN.5506

hoi Lê Thị Phương Minh (Hà Nội)
Công ty nợ BHXH từ tháng 1.2019 đến nay, nhưng hiện nay tôi đến tuổi nghỉ hưu và đã đóng BHXH được 25 năm tính đến tháng 12.2018. Tôi được biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 2802/BHXH-CSXH ngày 6.5.2021 về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.
Nếu vậy trường hợp của tôi có được áp dụng theo công văn này để giải quyết chế độ hưu trí không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Căn cứ quy định trên, đề nghị bà liên hệ với đơn vị sử dụng lao động để thực hiện báo giảm và xác nhận sổ BHXH. Trong trường hợp không được giải quyết, bà có thể khiếu nại theo Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, cụ thể: Bà làm đơn khiếu nại gửi tới người sử dụng lao động, trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì bà có thể gửi đơn khiếu nại tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện tại Tòa án nơi Công ty đặt trụ sở để được giải quyết.

Công văn số 2802/BHXH-CSXH ngày 6.9.2021 về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH chỉ áp dụng đối với đơn vị phá sản, không áp dụng đối với đơn vị nợ BHXH. 

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỷ lệ lương hưu
otvet Công ty có được sa thải người lao động tự ý nghỉ việc chăm bệnh?
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần sau mỗi năm
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng hưu nếu còn thiếu không quá 10 năm
otvet Cùng lúc ký nhiều HĐLĐ, chỉ phải đóng BHXH theo HĐLĐ đầu tiên
otvet Sửa nội quy lao động, có phải đăng ký lại với Sở Lao động TB&XH?
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng với người đã đủ tuổi
otvet Làm thế nào để hưởng lương hưu khi công ty nợ đóng BHXH?
otvet Có được rút sớm BHXH một lần để đi xuất khẩu lao động?
otvet Làm việc ở xưởng than có thuộc nghề độc hại và được nghỉ hưu sớm?
otvet Nghỉ hưu sớm vẫn phải đảm bảo thời gian đóng BHXH ít nhất 20 năm
otvet Mức phí BHXH tự nguyện có thể căn cứ theo thu nhập tự khai
otvet Điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động làm nghề độc hại
otvet Đóng BHXH theo lương nhà nước và tư nhân, lương hưu được tính như thế nào?
otvet Chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc, có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu
otvet Trợ cấp ốm đau chỉ tính theo số ngày nghỉ thực tế, không phân biệt số con bị ốm
otvet Bắt buộc trả BHXH vào lương cho người đang hưởng lương hưu
otvet Trường hợp nào được trả BHXH vào lương ?
otvet Nghỉ hưu trước tuổi vẫn phải đóng đủ ít nhất 20 năm BHXH
otvet Đóng BHXH đủ 30 năm (với nữ) và 35 năm (với nam) sẽ có lương hưu tối đa (75%)