LuatVietnam

blue-check Làm thủ tục trực tuyến sẽ được giảm phí, lệ phí

Công văn số 3109/BTTTT-CĐSQG ngày 1/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến (7 trang)
Posted: 4/8/2023 8:19:46 AM | Latest updated: 6/8/2023 11:38:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5758
LuatVietnam

Nhằm nâng cao chất lượng và đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới, Bộ Thông tin & Truyền thông đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai ngay một số giải pháp sau trong tháng 8 và tháng 9/2023:

- Khẩn trương hoàn thành việc hợp nhất Cổng thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng dịch vụ công.

- Rà soát, lựa chọn các thủ tục đủ điều kiện để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP; đảm bảo tối thiểu 80% thủ tục được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến.

- Có chính sách giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến (hoàn thành trong năm 2023).

- Giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến.

- Thí điểm một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy.

- Lựa chọn 25 dịch vụ công thiết yếu để thực hiện đơn giản hóa, tái cấu trúc, lược bỏ thành phần hồ sơ.

- Thiết kế lại giao diện dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, thuận tiện.

- Bảo đảm sẵn sàng chức năng ký số từ xa trên cổng dịch vụ công (hoàn thành trong tháng 12/2023).

- Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5758

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu