LuatVietnam

Làm việc không trọn năm vẫn được giảm trừ đủ 12 tháng khi quyết toán thuế TNCN

Cập nhật 7/4/2023 | Đăng tải: LVN.5675

hoi Trần Thị Anh Thư (Thừa Thiên Huế)
Năm 2022, tôi chỉ phát sinh 1 nguồn thu nhập từ tháng 5 đến hiện tại và trong năm, tôi không đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Tháng 2/2023, tôi mới đăng ký người phụ thuộc là mẹ ruột (60 tuổi). Vậy, trong lần quyết toán thuế năm 2022, tôi có được tính giảm trừ cho người phụ thuộc hay không?
Do thời gian phát sinh thu nhập năm 2022 dưới 12 tháng nên khi quyết toán thuế phần giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc tôi có được tính đủ 12 tháng không, hay chỉ tính số tháng phát sinh thu nhập thực tế?

luat Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế:

Tại Điểm c.2 Tiết c.1.3 Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định giảm trừ gia cảnh, nguyên tắc tính khai giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc như sau:

"c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại Tiết d.4 Điểm d Khoản 1 Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế".

… "c.1.3) Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định".

Căn cứ quy định trên và nội dung hỏi của bà Thư, trường hợp đến tháng 2/2023 mới thực hiện đăng ký người phụ thuộc là mẹ ruột thì quyết toán thuế năm 2022 không được tính giảm trừ người phụ thuộc và đối với giảm trừ cho bản thân thì được tính đủ 12 tháng.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Thuế Thu nhập cá nhân

otvet Tặng voucher (phiếu mua hàng) cho nhân viên có phải tính thuế TNCN?
otvet Làm việc không trọn năm vẫn được giảm trừ đủ 12 tháng khi quyết toán thuế TNCN
otvet Tiền thưởng cho nhân viên nghỉ hưu phải tính thuế TNCN
otvet Tài trợ vé tàu xe cho người lao động có phải nộp thuế TNCN?
otvet Lương hưu được miễn tính thuế TNCN
otvet Thuê bốc xếp phải khấu trừ thuế
otvet Hợp đồng thuê khoán phải chịu thuế TNCN theo tỷ lệ 10%
otvet Tặng quà bằng tiền không phải khấu trừ thuế TNCN
otvet Chi nhánh ngoài tỉnh phải khai thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương
otvet Phụ cấp xăng xe phải chịu thuế TNCN
otvet Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có được cấp gộp vào cuối năm?
otvet Cha tặng cổ phần cho con có phải nộp thuế?
otvet Có bắt buộc cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho mỗi lần trả thu nhập?
otvet Trả lương NET, tính thuế TNCN như thế nào?
otvet Thuê nhân công xây dựng, nếu không có HĐLĐ phải khấu trừ 10% thuế TNCN
otvet Trúng số trên 10 triệu mới phải đóng thuế TNCN
otvet Trả phí tư vấn cho cá nhân phải trích nộp 10% thuế
otvet Hồ sơ hoàn thuế TNCN có thể nộp sau thời hạn quyết toán
otvet Miễn nộp thuế TNCN nếu doanh thu cho thuê nhà không quá 100 triệu/năm
otvet Khấu trừ tiền từ thiện khi tính thuế TNCN cần có chứng từ gì?