LuatVietnam

Làm việc ở xưởng than có thuộc nghề độc hại và được nghỉ hưu sớm?

Cập nhật 27/7/2022 | Đăng tải: LVN.5508

hoi Nguyễn Trang
Bố tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ 2010 tới nay là được 12 năm. Công việc là làm công nhân trong xưởng khí hoá thanh của một công ty sản xuất thép.
Cho tôi hỏi công việc của bố tôi có được tính là vào ngành nghề độc hại, hưởng lương hưu khi đóng đủ 15 năm trong ngành nghề độc hại không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo Điều 54, Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội quy định điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội hưởng chế độ hưu trí là phải đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Trường hợp bố của bạn chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội do đó chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Bố của bạn cần đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Đối với trường hợp có đủ có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thì được nghỉ hưu trước tuổi không quá 5 năm so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, thời gian làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và là thời gian làm việc thực tế.

Theo thông tin bạn cung cấp thì chức danh nghề ghi trong sổ bảo hiểm xã hội của bố bạn là công nhân của xưởng than, công nhân đổ sỉ của trạm khí hóa than không có trong Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, do đó cơ quan Bảo hiểm xã hội không có căn cứ để xác định nghề của bố bạn được tính là nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Người đóng bảo hiểm trên 20 năm nếu bị bệnh hiểm nghèo được chuyển sang rút BHXH một lần
otvet Làm việc trong ngành đường bộ có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Chưa chấp nhận thanh toán đối với giấy nghỉ hưởng BHXH cấp sau thời gian khỏi Covid-19
otvet Số năm đóng BHXH còn dư sau khi đạt tỷ lệ hưu tối đa sẽ được hưởng trợ cấp một lần
otvet Người lao động và công ty được phép thỏa thuận việc cộng dồn phép năm sang năm sau
otvet Công ty có bắt buộc phải lắp máy lạnh trong kho, xưởng?
otvet Không được hưởng BHXH một lần nếu thời gian đóng trên 20 năm
otvet Có được đi làm ở địa phương khác trong thời gian bị án treo?
otvet Điều kiện nghỉ hưu do suy giảm sức lao động
otvet Trường hợp nào được áp dụng giờ làm việc trên 8 tiếng/ngày?
otvet Tra cứu tuổi nghỉ hưu theo quy định nào?
otvet Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỷ lệ lương hưu
otvet Công ty có được sa thải người lao động tự ý nghỉ việc chăm bệnh?
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần sau mỗi năm
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng hưu nếu còn thiếu không quá 10 năm
otvet Cùng lúc ký nhiều HĐLĐ, chỉ phải đóng BHXH theo HĐLĐ đầu tiên
otvet Sửa nội quy lao động, có phải đăng ký lại với Sở Lao động TB&XH?
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng với người đã đủ tuổi
otvet Làm thế nào để hưởng lương hưu khi công ty nợ đóng BHXH?
otvet Có được rút sớm BHXH một lần để đi xuất khẩu lao động?