LuatVietnam

Lao động nam cần đóng BHXH 35 năm nếu muốn hưởng mức lương hưu tối đa

Cập nhật 19/6/2022 | Đăng tải: LVN.5477

hoi Nguyễn Minh
Tôi sinh năm 1966. Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 32 năm. Nay đã nghỉ việc, tôi phải đóng bảo hiểm xã hội theo hình thức tự nguyện bao nhiêu năm nữa thì được hưởng tỉ lệ tối đa?

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội thì từ năm 2022 trở đi, mức lương hưu hằng tháng của lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% thì lao động nam cần có đủ 35 năm đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp của ông đã có 32 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ông có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thêm 3 năm để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa theo quy định.

Xem thêm

Lao động - Việc làm