LuatVietnam

Lao động nam chỉ được trợ cấp thai sản bằng 2 tháng lương cơ sở khi vợ sinh con

Cập nhật 5/6/2022 | Đăng tải: LVN.5471

hoi Vân Tuấn
Vợ tôi ở nhà nội trợ nên không đóng bảo hiểm, còn tôi thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục từ năm 2015 đến nay. Dự kiến, giữa tháng 6 tới đây vợ tôi sinh em bé. Cho hỏi tôi có được hưởng "tiền tã lót" hay không?

luat Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP HCM:

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con (thực tế, nhiều người thường gọi khoản trợ cấp này là "tiền tã lót").

Như vậy, nếu vợ sinh con trong tháng 6/2022, bạn sẽ được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở (hiện nay, hai lần mức lương cơ sở là 2.980.000 đồng, theo khoản 2 điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP) cho mỗi con.

Đồng thời, căn cứ khoản 2 điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 5 ngày làm việc.

- 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tại quy định nêu trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Lao động - Việc làm