LuatVietnam

Lao động thử việc vẫn được hưởng nguyên lương ngày nghỉ lễ

Cập nhật 6/5/2022 | Đăng tải: LVN.5448

hoi Không nêu tên
1. Tháng 04/2022, tôi ký hợp đồng thử việc tại công ty với mức lương theo tháng, tiền lương xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng, trường hợp trong tháng có 27 ngày ngày công, công ty tính như sau:
Lương = Lương tháng / 27 ngày * số ngày thực tế làm việc trong tháng
Như vậy công ty tính lương như trên có thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành không?
2. Trong thời gian thử việc công ty không chi trả tiền lương nghỉ lễ mồng 10/03 và 30/04, 01/5 thì có đúng không?

luat Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM:

Căn cứ quy định nêu trên thì người lao động hưởng lương theo tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động, không phụ thuộc vào ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của doanh nghiệp (nếu người lao động làm đủ số ngày công trong tháng thì doanh nghiệp phải trả đủ tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động, không phân biệt các tháng trong năm).

b) Theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động:

“1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).”

Căn cứ quy định nêu trên, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch), Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch), Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch), không phân biệt đối người lao động trong thời gian thử việc./.

Xem thêm

Tiền lương