LuatVietnam

blue-check Lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng

Công văn số 391/CTHN-TTHT ngày 4/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn GTGT điều chỉnh ngày (3 trang)
Posted: 6/1/2023 3:27:30 PM | Latest updated: 11/1/2023 3:33:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5618
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ là khi dịch vụ hoàn thành hoặc khi thu trước tiền dịch vụ.

Trường hợp công ty lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CPstatus2 (mức phạt từ 4 - 8 triệu đồng hoặc 3 - 5 triệu đồng nếu không dẫn đến chậm nộp thuế).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5618

Tệp đính kèm

Lược đồ

Thời điểm lập hóa đơnCập nhật đến: 4-Jan-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Các hướng dẫn và lợi ích khi sử dụng HĐĐT lập từ máy tính tiền
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn
blue-check Về các trường hợp được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Điều chỉnh HĐĐT ghi sai số tiền không cần gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" quý III và quý IV năm 2022 tại TP. HCM
blue-check HĐĐT phải được lập đủ nội dung và đúng định dạng
blue-check Lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng
blue-check Hàng bán cho DNCX được lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu
blue-check HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu
blue-check Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%
blue-check Phải lập HĐĐT thay thế khi cần điều chỉnh hóa đơn mẫu cũ
blue-check Điều chỉnh sai sót của hóa đơn mẫu cũ phải gửi thông báo cho cơ quan thuế
blue-check Điều kiện đăng ký và cách thức lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check 8 loại hình kinh doanh được khởi tạo HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Tra cứu trực tuyến thông tin HĐĐT phải biết mã số của hóa đơn
blue-check Lộ trình và điều kiện lập HĐĐT từ máy tính tiền English attachment
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót
blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại