LuatVietnam

blue-check Lập hóa đơn sai thời điểm có được giảm thuế GTGT?

Công văn số 65202/CTHN-TTHT ngày 8/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 (3 trang)
Posted: 13/9/2023 7:12:32 AM | Latest updated: 13/9/2023 8:53:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5784
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp dịch vụ đã được hoàn thành trong thời gian từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022 nhưng sau ngày 31/12/2022 doanh nghiệp mới phát hành hóa đơn thì vẫn được áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , tuy nhiên bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho khách hàng, sau đó doanh nghiệp phát hiện có sai sót về số tiền, thuế suất, tiền thuế ghi trên hóa đơn thì xử lý hóa đơn sai sót theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5784

Tệp đính kèm

Lược đồ

Thời điểm lập hóa đơnCập nhật đến: 8-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu