LuatVietnam

light-check Lệ phí đăng ký cư trú từ 5/2/2023

Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú (5 trang)
Posted: 26/12/2022 7:51:31 AM | Latest updated: 28/12/2022 7:28:11 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Kể từ ngày 5/2/2023, lệ phí đăng ký cư trú phải nộp theo mức như sau:

- Lệ phí đăng ký thường trú: 20.000 đồng/lần (với hồ sơ nộp trực tiếp); 10.000 đồng/lần (với hồ sơ nộp trực tuyến).

- Lệ phí đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho cá nhân, hộ gia đình: 15.000 đồng/lần (với hồ sơ nộp trực tiếp); 7.000 đồng/lần (với hồ sơ nộp trực tuyến).

- Lệ phí đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách: 10.000 đồng/lần (với hồ sơ nộp trực tiếp); 5.000 đồng/lần (với hồ sơ nộp trực tuyến).

- Lệ phí tách hộ: 10.000 đồng/lần (với hồ sơ nộp trực tiếp); 5.000 đồng/lần (với hồ sơ nộp trực tuyến).

Mức lệ phí đăng ký cư trú ban hành tại Thông tư này được áp dụng thống nhất trên cả nước (thay thế mức thu do HĐND các tỉnh ban hành).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2023.

Sửa đổi khoản 4 Điều 1 và bãi bỏ điểm đ khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 106/2021/TT-BTCstatus2 liên quan đến thẩm quyền quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú của HĐND cấp tỉnh.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hộ tịch

blue-check Bãi bỏ quy định về hộ khẩu khi đăng ký khai sinh
blue-check Lệ phí đăng ký cư trú từ 5/2/2023
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử
blue-check Có được cải chính năm sinh trong giấy khai sinh?
blue-check Tài khoản định danh điện tử có giá trị sử dụng như CCCD và hộ chiếu
blue-check Đăng ký hộ tịch trực tuyến tạm thời vẫn phải nộp giấy xác nhận nơi cư trú
blue-check Các loại giấy tờ có thể sử dụng thay thế sổ hộ khẩu
blue-check Khi nào được cấp giấy khai sinh điện tử?
blue-check Về việc cấp giấy tờ hộ tịch điện tử trong thời gian chờ số hóa Sổ hộ tịch
blue-check Những cách kiểm tra thông tin cư trú thay cho sổ hộ khẩu
blue-check Lưu ý khi đăng ký khai tử cho người mất đã lâu
blue-check Quy trình khai sinh và đăng ký kết hôn trực tuyến (tại Hà Nội)
blue-check TP. Hà Nội sẽ triển khai quy trình đăng ký khai sinh, khai tử và kết hôn trực tuyến kể từ 1/7/2022
blue-check Quy trình giải quyết việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (tại TP. HCM)
blue-check Có được cấp lại giấy khai sinh nếu sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ?
blue-check Các hình thức cung cấp thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
blue-check Từ 18/2/2022, nhiều loại giấy tờ hộ tịch được cấp điện tử
blue-check Sẽ cấp mã số định danh cá nhân đồng thời trên giấy khai sinh
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực hộ tịch tại TP. HCM
blue-check Bộ thủ tục mới về đăng ký thường trú, tạm trú