LuatVietnam

blue-check Lịch học niên khóa 2023-2024 (dành cho học sinh TP. HCM)

Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 5/8/2023 của UBND TP. HCM về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (4 trang)
Posted: 7/8/2023 2:34:19 PM | Latest updated: 7/8/2023 9:44:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5757
LuatVietnam

Quyết định công bố lịch học của niên khóa 2023-2024 trên địa bàn TP. HCM.

Theo đó, tất cả các cấp học đều được tựu trường vào ngày 28/8/2023, khai giảng ngày 5/9/2023; riêng lớp 1 được tựu trường sớm hơn vào ngày 21/8/2023.

Thời gian học kỳ I kéo dài từ ngày 5/8/2023 đến 13/1/2024; học kỳ II từ 15/1/2024 đến 25/5/2024 và bế giảng từ ngày 26 - 31/5/2024.

Lịch nghỉ tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 5/2/2024 (26 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 18/2/2024 (Mùng 9 tháng Giêng Âm lịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 5-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5757

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu