LuatVietnam

blue-check Lịch học niên khóa 2023-2024

Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo của ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (3 trang)
Posted: 3/8/2023 7:56:05 AM | Latest updated: 3/8/2023 3:29:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5755
LuatVietnam

Như mọi năm, thời gian khai giảng trong niên khóa 2023-2024 vẫn là ngày 5/9/2023.

Thời gian tựu trường sớm nhất của các cấp học là trước 1 tuần so với ngày khai giảng; riêng lớp 1 được tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng.

Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1/2024; hoàn thành học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2024; hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024.

Lịch thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 28-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5755

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu