LuatVietnam

Lịch sử nợ xấu có được xóa ngay sau khi tất toán?

Cập nhật 24/5/2022 | Đăng tải: LVN.5461

hoi Nguyễn Thị Bích Phượng (Quảng Ngãi)
Tôi truy cập báo cáo CIC thì thông tin nợ xấu hiện tại của tôi là 3 triệu đồng. Nay, tôi muốn vay ngân hàng để kinh doanh. Nếu tôi tất toán khoản vay trên thì có được xóa nợ xấu không? Ngoài số tiền vay 3 triệu đồng trên, tôi có phải trả thêm khoản lãi nào nữa không?

luat Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Căn cứ dữ liệu do Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) báo cáo, bà Phượng bị phân loại nợ xấu nhóm 3 với dư nợ gốc 18 triệu đồng tại ngày 7/1/2019. Đến ngày 31/8/2020, dư nợ gốc còn lại là 3 triệu đồng; đã tất toán toàn bộ khoản vay tại thời điểm tháng 4/2022.

Theo chính sách cung cấp thông tin của CIC, mặc dù tại thời điểm tất toán khoản vay có dư nợ gốc 3 triệu đồng (làm tròn đến đơn vị 1 triệu đồng) nhưng do trong kỳ phát sinh bà Phượng có dư nợ xấu nằm trong khoảng từ 10 triệu đến 50 triệu đồng nên CIC cung cấp lịch sử tín dụng tại Home Credit trong thời gian 1 năm kể từ thời điểm bà Phượng tất toán khoản vay (tháng 4/2022).

Việc tính lãi và phí phạt chậm thanh toán thực hiện trên cơ sở hợp đồng tín dụng đã ký kết, đề nghị bà Phượng liên hệ với tổ chức tín dụng có quan hệ tín dụng để biết chi tiết.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Tổng đài 1800585891 của CIC (NHNN) (chọn phím số 3) để được hỗ trợ.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Vay vốn