LuatVietnam

blue-check Liên đoàn Lao động tại TP. HCM sẽ tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động tiếp cận vốn vay

Công văn số 490/LĐLĐ-CSPL ngày 13/6/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc triển khai cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm (1 trang)
Posted: 15/6/2022 10:16:05 AM | Latest updated: 15/6/2022 2:33:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5475
LuatVietnam

Nhằm giúp tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho đoàn viên, công nhân lao động, Liên đoàn Lao động các quận/huyện trên địa bàn TP. HCM sẽ chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để xem xét cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động cũng sẽ chủ động phối hợp với các tổ chức tài chính vi mô CEP để triển khai các sản phẩm tín dụng đến tay đoàn viên, người lao động nhằm phòng chống tín dụng đen.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5475
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm