LuatVietnam

blue-check Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023 English attachment

Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 16/12/2022 của Bộ Công thương về việc ủy quyền tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Na Uy và Thụy Sỹ (3 trang)
Posted: 26/12/2022 9:16:07 AM | Latest updated: 30/12/2022 9:09:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5609 | Vietlaw: 593
LuatVietnam

Bộ Công thương sẽ ủy quyền cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp nhận việc đăng ký và thu hồi mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mã REX) theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2027.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ phải báo cáo Bộ Công thương tình hình thực hiện cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP (định kỳ hoặc đột xuất) và chủ động theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP của thương nhân, tổ chức, cá nhân liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2027.

Bãi bỏ Quyết định số 4173/QĐ-BCT ngày 06/11/2018 và Quyết định số 76/QĐ-BCT ngày 21/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5609

Tệp đính kèm

enflag wordicon QD2795_16122022BCT[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Quy định về thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn hiệu lực English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu từ Chile chỉ sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, không cấp C/O English attachment
light-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng cho C/O Form D
blue-check C/O mẫu B vẫn đang được cấp theo mã HS Phiên bản 2017 English attachment
blue-check Thông báo các mẫu chữ ký, con dấu mới của cơ quan cấp C/O mẫu AK, KV English attachment
blue-check Tăng cường xác minh xuất xứ đối với đường mía nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia
blue-check Sai sót về cách tính thời hạn cấp sau của C/O mẫu E vẫn được chấp nhận English attachment
blue-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA English attachment
blue-check Mô tả hàng hóa trên C/O khác tờ khai hải quan có được chấp nhận? English attachment
blue-check Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023 English attachment
blue-check Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
blue-check Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment
blue-check Về điều kiện nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan English attachment
blue-check Từ 15/10/2022, doanh nghiệp có thể tự in C/O để sử dụng English attachment
blue-check Chấp nhận C/O form D giáp lưng nếu chỉ có 2 nước tham gia English attachment
blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment