LuatVietnam

blue-check Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM

Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND TP. HCM về việc ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (22 trang)
Posted: 15/6/2022 7:42:24 AM | Latest updated: 3/7/2022 11:24:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5485
LuatVietnam

Theo Kế hoạch này, TP. HCM sẽ hạn chế và tiến tới ngừng sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, khó phân hủy theo lộ trình như sau:

- Đến năm 2023, tất cả các trung tâm thương mại, siêu thị phải sử dụng 100% bao bì thân thiện môi trường thay cho bao bì nhựa khó phân hủy; các tiểu thương tại chợ phải giảm sử dụng 65% và các khách sạn, khu du lịch phải giảm sử dụng 80% bao bì nhựa khó phân hủy.

- Đến năm 2025, các tiểu thương tại chợ phải giảm sử dụng 85% và các khách sạn, khu du lịch phải ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy.

- Đến năm 2030, Thành phố sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng và ngừng sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa, trừ trường hợp sản xuất để xuất khẩu và sản xuất, nhập khẩu bao bì nhựa khó phân hủy để đóng gói.

Chính quyền TP. HCM sẽ ban hành các chính sách để hạn chế sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy và ưu đãi cho hoạt động sản xuất, sử dụng bao bì thân thiện môi trường, đặc biệt sẽ tăng thuế BVMT đối với bao bì nhựa khó phân hủy và bổ sung thu thuế BVMT đối với bao bì nhựa dùng một lần.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 2626/QĐ-UBNDstatus1 ngày 27/7/2020 và Quyết định số 1905/QĐ-UBNDstatus1 ngày 24/5/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 19-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5485

Tệp đính kèm

Lược đồ

Bao bì nhựaCập nhật đến: 19-May-2022

Dòng thời gian

Môi trường

blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
blue-check Về khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất
blue-check Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM
blue-check Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường xử phạt công trình gây ô nhiễm không khí
blue-check Thủ tục cấp, đổi giấy phép môi trường tại Hà Nội kể từ 25/3/2022
blue-check Một số yêu cầu mới đối với cơ sở phát thải khí nhà kính
blue-check Các giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu English attachment
blue-check Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép môi trường
blue-check Biểu phí cấp các loại giấy phép về môi trường kể từ 11/1/2022 English attachment
blue-check Quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường English attachment
blue-check Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC English attachment
blue-check Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký hoặc xin phép sử dụng English attachment
blue-check Bãi bỏ thủ tục thẩm định báo cáo tác động môi trường các dự án do Bộ Xây dựng phê duyệt
blue-check [TP. HCM] Điều chỉnh mức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp kể từ 1/1/2022
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị đưa dịch vụ vệ sinh, thoát nước vào diện không chịu thuế GTGT
blue-check Quy định về thu gom và xử lý chất thải y tế từ 10/1/2022 English attachment