LuatVietnam

Loại dự án nào bị khống chế thời gian gia hạn tiến độ?

Cập nhật 16/5/2022 | Đăng tải: LVN.5452

hoi Đặng Thái Hải (Thanh Hóa)
Dự án chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời gian được điều chỉnh tiến độ thực hiện tối đa là bao lâu?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 41 Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu.

Như vậy, hạn chế về thời hạn điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 4, Điều 41 Luật Đầu tư chỉ áp dụng với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, không áp dụng với dự án chỉ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đầu tư nước ngoài

otvet Nhà đầu tư nước ngoài nhận tiền chuyển nhượng vốn bằng loại tài khoản nào?
otvet Doanh nghiệp FDI có được nhận chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp?
otvet Nhà đầu tư nước ngoài có được góp vốn bằng đồng Won hoặc Nhân dân tệ?
otvet Về kiến nghị giảm thuế cho doanh nghiệp bị áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu
otvet Loại dự án nào bị khống chế thời gian gia hạn tiến độ?
otvet Đăng ký mở tài khoản cho công ty FDI có phải nộp thị thực của người đại diện?
otvet Vốn góp quy đổi từ ngoại tệ ra VND thấp hơn mức đăng ký có bị coi là góp thiếu?
otvet Có được đặt cọc mua cổ phần tại doanh nghiệp FDI bằng ngoại tệ?
otvet Có bắt buộc đăng ký lại tài khoản đầu tư sau thời gian dài chưa chuyển vốn?
otvet Căn cứ xác định doanh thu chịu thuế tại Việt Nam của nhà cung cấp nước ngoài
otvet Doanh nghiệp FDI không được phép bán lại nguyên liệu nhập khẩu cho DNCX
otvet Đăng ký kinh doanh quyền XNK phải ghi chi tiết mã HS
otvet Doanh nghiệp FDI chỉ được quyền XNK hàng hóa thuộc các mã HS trên giấy phép đầu tư
otvet Doanh nghiệp FDI có được nhập khẩu và phân phối sách báo?
otvet Doanh nghiệp FDI có được mua bán hàng hóa ở nước ngoài?
otvet Doanh nghiệp FDI không được phép kinh doanh TN-TX thông qua kho ngoại quan
otvet Tài khoản vốn đầu tư nước ngoài có thể mở bằng ngoại tệ hoặc VND
otvet Doanh nghiệp FDI vẫn chưa được phép kinh doanh TN-TX
otvet Hoàn vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?
otvet GIao dịch chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp FDI phải thực hiện thông qua tài khoản vốn