LuatVietnam

Lược đồ | LPG

Tổng số 59 bản ghi | Cập nhật đến: 28-Apr-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 28/4/2023 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện mở cửa hàng bán lẻ LPG chai tại TP. HCM từ 28/4/2023
(Quyết định số 1697/QĐ-UBND)

Quyết định ban hành mới thủ tục cấp, điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện mở cửa hàng bán lẻ LPG chai, áp dụng thống nhất trên địa bàn TP. HCM kể từ ngày 28/4/2023. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có số thứ tự 10, 11, 12 tại Quyết định số 5223/QĐ-UBND ngày 28/02/2023.

HƯỚNG DẪN
blue-check 22/3/2020 Thủ tục cấp Giấy phép lắp ráp ô tô, kinh doanh thực phẩm, sản xuất rượu, hóa chất, khí LPG
(Quyết định số 688a/QĐ-BCT)

Các bộ thủ tục hành chính công bố theo quyết định này bao gồm: Xem thêm

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm

3. Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

4. Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)

5. Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1

6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/3/2020.

blue-check 10/12/2018 Cắt giảm điều kiện kinh doanh khí LPG
(Thông tư số 37/2018/TT-BCT)

Thông tư cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực khí LPG và kinh doanh dịch vụ kiểm định máy móc thiết bị được quy định tại Thông tư 41/2011/TT-BCTstatus2 và Thông tư 09/2017/TT-BCTstatus2 . Xem thêm

Theo đó, kể từ ngày 10/12/2018, cơ sở kinh doanh khí LPG được gỡ bỏ rất nhiều điều kiện, đặc biệt như: giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC; giấy chứng nhận huấn luyện an toàn đối với nhân viên; giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm đối với xe vận chuyển, giao nhận LPG; giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai LPG; ...

Đối với cơ sở kiểm định máy móc thiết bị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương, được gỡ bỏ một số điều kiện về trang bị máy móc, thiết bị; tài liệu kỹ thuật kiểm định; người phụ trách kiểm định; số lượng kiểm định viên...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2018.

blue-check 30/9/2014 Trình tự thủ tục đối với LPG tạm nhập, tái xuất, gia công, quá cảnh và chuyển tiêu thụ nội địa
(Quyết định số 2510/QĐ-BTC)

Quyết định này công bố trình tự thủ tục hải quan về tạm nhập, tái xuất, gia công, chuyển tiêu thụ nội địa đối với dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 15/9/2013 Quy chuẩn về chai chứa LPG English attachment
(Quy chuẩn Việt Nam số 04:2013/BCT)

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, sữa chửa, kiểm định, tồn chứa, vận chuyển và sử dụng chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) bằng thép hàn nạp lại có dung tích chứa từ 0,5 L đến 150 L. Xem thêm

Quy chuẩn này không áp dụng đối với các chai chứa LPG sử dụng cho bếp gas xách tay.

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo nhập khẩu, sửa chữa, sở hữu, kiểm định, giao nhận, vận chuyển, sử dụng chai chứa LPG bằng thép và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Quy chuẩn được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BCTstatus2 ngày 31/7/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2013

red-check 1/6/2013 Thay đổi lộ trình áp dụng Quy chuẩn quốc gia đối với thép làm cốt bê tông, LPG và thiết bị điện English attachment
(Thông tư số 13/2013/TT-BKHCNstatus2 )

Thông tư này sửa đổi, bổ sung các điều khoản gồm: Điều 3 Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011; Điều 3 Thông tư số 10/2012/TT-BKHCNstatus1 ngày 12/4/2012 và Điều 3 Thông tư số 11/2012/TT-BKHCNstatus2 ngày 12/4/2012. Theo đó, Xem thêm

- Từ 1/6/2014: thép làm cốt bê tông lưu thông trên thị trường phải được áp dụng các quy định của QCVN 7:2011/BKHCN .

- Từ 1/9/2013: khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chỉ được phép lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận, công bố hợp quy theo QCVN 8:2012/BKHCN .

- Từ 1/6/2015: các thiết bị điện và điện tử từ số 1 đến số 2 của Phụ lục QCVN 9:2012/BKHCN phải áp dụng các quy định của quy chuẩn này.

- Từ 1/1/2016, các thiết bị điện và điện tử từ số 3 đến số 7 của Phụ lục QCVN 9:2012/BKHCN phải áp dụng các quy định của quy chuẩn này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2013

blue-check 14/2/2013 Quy chuẩn về trạm cấp LPG
(Thông tư số 49/2012/TT-BCT)

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (trạm cấp LPG), ký hiệu QCVN 10:2012/BCT. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành ngày 14 tháng 02 năm 2013.

red-check 1/2/2012 Quy định về an toàn trong kinh doanh LPG English attachment
(Thông tư số 41/2011/TT-BCTstatus2 )

Khí dầu mỏ hóa lỏng là hỗn hợp chủ yếu của Propane (công thức hóa học: C3H8) và butane (công thức hóa học: C4H10) có nguồn gốc từ dầu mỏ, tên tiếng Anh: Liquiefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG). Xem thêm

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01.02.2012.

blue-check 30/3/2011 Quy hoạch ngành công nghiệp khí (LPG) Việt Nam đến năm 2015 English attachment
(Quyết định số 459/QĐ-TTg)

Quyết định công bố Danh mục các dự án khí đầu tư trong giai đoạn đến 2015 và định hướng đến năm 2025 Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

blue-check 13/8/2019 Giấy phép kinh doanh LPG cấp trước 1/8/2018 vẫn tiếp tục có hiệu lực
(Công văn số 5869/BCT-TTTN)

Liên quan đến thời hạn sử dụng của Giấy phép kinh doanh khí được cấp trước thời điểm Nghị định 87/2018/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực, đã có quy định chuyển tiếp tại khoản 1 Điều 60 Nghị định này. Xem thêm

Theo đó, đối với các thương nhân được cấp Giấy phép kinh doanh khí trước thời điểm Nghị định 87/2018/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực (1/8/2018), vẫn được tiếp tục hoạt động cho đến hết thời hạn của Giấy phép đó.

blue-check 2/7/2018 Về thời hạn hoạt động của các trạm nạp LPG đi thuê
(Công văn số 5227/BCT-PC)

Liên quan đến thời hạn hoạt động của các trạm nạp LPG đi thuê, Bộ Công thương lưu ý các địa phương thực hiện nghiêm chỉnh quy định chuyển tiếp tại khoản 3 Điều 60 Nghị định 87/2018/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Theo đó, các trạm nạp LPG vào chai đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực chưa thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh LPG đầu mối theo quy định của Nghị định 19/2016/NĐ-CPstatus1 được tiếp tục hoạt động đến thời điểm Nghị định 87/2018/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực và đến hết thời hạn của Giấy chứng nhận.

blue-check 4/10/2017 Sẽ mở đợt thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh LPG
(Chỉ thị số 13/CT-BCT)

Chỉ thị yêu cầu Sở Công thương các tỉnh khẩn trương phối hợp với Cục Quản lý thị trường để tăng cường thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG trên địa bàn. Xem thêm

Qua đó, đình chỉ hoạt động và thu hồi hoặc tước giấy phép đối với những cơ sở không duy trì đúng điều kiện kinh doanh, điều kiện về an toàn, phòng chống cháy nổ.

Đối với các trạm nạp LPG vào chai, các điểm sang chiết LPG, khi thanh tra đột xuất nếu phát hiện không có giấy phép thì cũng tiến hành đình chỉ , xóa bỏ.

blue-check 11/3/2015 Cho phép DNCX được miễn đăng ký định mức tiêu hao LPG nhập khẩu
(Công văn số 3156/BTC-TCHQ)

Văn bản cho phép DNCX được nhập khẩu khí và LPG phục vụ mục đích sản xuất của mình từ thương nhân đã có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng này mà không phải đăng ký định mức tiêu hao Xem thêm

Nếu đã có chứng thư giám định chất lượng thì không cần xuất trình chứng thư giám định nhà nước về chất lượng khi làm thủ tục nhập khẩu vào khu chế xuất

blue-check 10/6/2013 Giải thích khái niệm "Trọng tải đến 5.000 tấn" của tàu chở LPG
(Công văn số 3884/BKHĐT-KTCN)

Văn bản này giải thích về đặc tính kỹ thuật "Trọng tải đến 5.000 tấn" của mặt hàng "Tàu chở hàng khí hóa lỏng" nêu tại số thứ tự 490, Phụ lục I, Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 04/2012/TT-BKHĐTstatus1 . Xem thêm

Theo đó, tàu chở hàng khí hóa lỏng (LPG) có "Trọng tải đến 5.000 tấn" được hiểu là tàu chở LPG có thể chở tối đa 5.000 tấn bao gồm hàng hóa, thủy thủ, nhiên liệu và vật dụng liên quan, không bao gồm tự trọng của riêng tàu.

blue-check 4/10/2012 Bắt buộc ghi rõ thương hiệu LPG trong hồ sơ đăng ký giá gas English attachment
(Công văn số 13548/BTC-QLG)

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối thực hiện nghiêm các quy định về cung cấp thông tin về đăng ký giá tại Phụ lục số 4 của Thông tư 122/2010/TT-BTCstatus1 . Xem thêm

Theo đó, các doanh nghiệp phải ghi rõ thương hiệu LPG chai trong phần tên hàng hoá dịch vụ của phụ biểu “Giải trình lý do điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ đăng ký giá” tại Phụ lục 4. Các thương hiệu LPG chai khác nhau có mức giá khác nhau (nếu có) phải lập thành các phụ biểu riêng và giải trình lý do điều chỉnh giá riêng.

Bộ Tài chính cũng lưu ý các doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối nên gửi Hồ sơ đăng ký giá đến Cục Quản lý giá theo một trong hai hình thức sau: Thư điện tử (phải có chữ ký điện tử), hoặc qua Fax; đồng thời gọi điện thoại tới Cục Quản lý giá để xác nhận thời gian gửi và nhận Hồ sơ.

blue-check 28/12/2010 Về chỉ tiêu kiểm tra chất lượng đối với LPG
(Công văn số 3265/BKHCN-TĐC)

Văn bản thông báo về các chỉ tiêu chất lượng đối với LPG làm cơ sở để kiểm tra chất lượng LPG nhập khẩu và lưu thông trên thị trường theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BKHCNstatus1 ngày 30/7/2010, Thông tư số 17/2009/TT-BKHCNstatus1 ngày 18/6/2009 và Thông tư số 13/2010/TT-BKHCNstatus2 ngày 30/7/2010

blue-check 1/9/2010 Danh sách thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG
(Công văn số 6321/BCT-TTTN)
blue-check 4/5/2010 Gỡ bỏ điều kiện về số lượng Đại lý được phép ký hợp đồng đại lý LPG
(Công văn số 4292/BCT-TTTN)

Theo quy định tại khoản 1 điều 4 Quy chế đại lý kinh doanh dầu mỏ hóa lỏng ban hành kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BCTstatus1 quy định: "Bên giao đại lý lựa chọn ký hợp đồng đại lý với tối đa 03 ( ba) thương nhân kinh doanh LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định làm tổng đại lý, đại lý". Nay được sửa lại như sau:" Bên giao đại lý lựa chọn ký hợp đồng đại lý với các thương nhân kinh doanh LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định làm tổng đại lý, đại lý". Văn bản này là bộ phận không thể tách rời Quy chế đại lý kinh doanh dầu mỏ hóa lỏng ban hành kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BCTstatus1 .

THAM KHẢO
blue-check 17/9/2010 Lùi thời hạn áp dụng quy định mới về kinh doanh gas, LPG đến 31/12/2010
(Quyết định số 1914/QĐ-BKHCN)

Quyết định này gia hạn thời hạn áp dụng các quy định mới về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đến hết ngày 30/12/2010. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

blue-check 17/1/2023 12 Quy chuẩn về vật liệu nổ công nghiệp, LPG và thiết bị điện
(Công văn số 237/BCT-ATMT)

Công văn đính kèm hồ sơ đăng ký 12 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được Bộ Công Thương ban hành trong năm 2022 để Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, bao gồm: Xem thêm

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp vi sai phi điện MS, ký hiệu QCVN 12-5:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 18/2022/TT-BCT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp vi sai phi điện nổ chậm LP, ký hiệu QCVN 12-6:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 19/2022/TT-BCT

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây nổ thường, ký hiệu QCVN 12-7:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 20/2022/TT-BCT

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL), ký hiệu QCVN 12-8:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 21/2022/TT-BCT

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ ANFO chịu nước, ký hiệu QCVN 12-9:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 22/2022/TT-BCT

6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời, ký hiệu QCVN 12-10:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 23/2022/TT-BCT

7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mồi nổ tăng cường, ký hiệu QCVN 12-11:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 24/2022/TT-BCT

8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT), ký hiệu QCVN 12-12:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 25/2022/TT-BCT

9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Hexogen, ký hiệu QCVN 12-13:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 26/2022/TT-BCT

10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, ký hiệu QCVN 17:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 28/2022/TT-BCT

11. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm, ký hiệu QCVN 18:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 29/2022/TT-BCT

12. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai LPG composite, ký hiệu QCVN 16:2022/BCT, ban hành tại Thông tư số 27/2022/TT-BCT

XEM THÊM
blue-check 30/5/2020 Ban hành Quy chuẩn an toàn đối với trạm nạp khí LPG
(Thông tư số 35/2019/TT-BCT)

Thông tư ban hành Quy chuẩn an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, ký hiệu QCVN 02:2019/BCT . Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2020.

blue-check 1/1/2020 Thay mới Quy chuẩn kỹ thuật về khí LPG English attachment
(Thông tư số 14/2019/TT-BKHCN)

Thông tư thay mới Quy chuẩn kỹ thuật về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), ký hiệu QCVN 8:2019/BKHCN . Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Thay thế Thông tư số 10/2012/TT-BKHCNstatus1 ngày 12/4/2012 và Điều 2 Thông tư số 13/2013/TT-BKHCNstatus2 ngày 12/4/2013.

blue-check 1/1/2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) English attachment
(Quy chuẩn Việt Nam số 8:2019/BKHCN)

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với khí dầu mỏ hóa lỏng sử dụng làm: Xem thêm

- Khí đốt dân dụng,

- Khí đốt công nghiệp,

- Nhiên liệu cho phương tiện giao thông.

QCVN 8:2019/BKHCN thay thế QCVN 8:2012/BKHCN

QCVN 8:2019/BKHCN được ban hành theo Thông tư số 14/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

blue-check 12/2/2018 Sửa đổi quy định về đầu tư xây dựng kho xăng dầu, LPG
(Thông tư số 34/2017/TT-BCT)

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/02/2018.

blue-check 24/12/2013 Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối LPG đến 2012
(Quyết định số 9858/QĐ-BCT)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 14/2/2013 Quy chuẩn về trạm cấp LPG
(Quy chuẩn Việt Nam số 10:2012/BCT)

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn áp dụng đối với trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (trạm cấp LPG) từ bồn chứa hoặc hệ thống dàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng trực tiếp qua đường ống dẫn đến nơi sử dụng trên lãnh thổ nước CHXHCNVN. Xem thêm

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) quy định tại Quy chuẩn này là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (C3H8) hoặc butan (C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này. Tại nhiệt độ, áp suất bình thường các hydrocacbon này ở thể khí và khi được nén đến một áp suất nhất định hoặc làm lạnh đến nhiệt độ phù hợp thì chúng chuyển sang thể lỏng.

Trạm cấp LPG là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để cấp LPG từ bồn chứa cố định hoặc hệ thống dàn chai chứa LPG trực tiếp qua đường ống dẫn LPG hơi đến nơi sử dụng.

Quy chuẩn được ban hành kèm theo Thông tư số 49/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2/2013.

blue-check 19/3/2019 Về điều kiện xác nhận kho chứa LPG đủ điều kiện giám sát hải quan
(Công văn số 820/GSQL-TH)

Văn bản trả lời vướng mắc về điều kiện xác nhận kho chứa LPG đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

blue-check 1/1/2019 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 6548:2019)

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sử dụng làm khí đốt dân dụng, khí đốt công nghiệp và nhiên liệu cho phương tiện giao thông. Xem thêm

TCVN 6548:2019 thay thế cho TCVN 6548:1999

TCVN 6548:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC193 Sản phẩm khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2018 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 6548:2018)

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sử dụng làm khí đốt dân dụng, khí đốt công nghiệp và nhiên liệu cho phương tiện giao thông. Xem thêm

TCVN 6548:2018 thay thế TCVN 6548:1999

TCVN 6548:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC193 Sản phẩm khí biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 19/2/2016 Về việc ủy thác xuất khẩu khí LPG vào DNCX
(Công văn số 1202/TCHQ-GSQL)

Văn bản kiến nghị Bộ Công thương cho biết doanh nghiệp nội địa có được ủy thác/nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng khí hóa lỏng LPG vào DNCX hay không?

blue-check 27/2/2015 [Hợp nhất] - Hướng dẫn về điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng (LPG)
(Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BKHCN)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 15/2013/TT-BKHCNstatus1 ngày 12/7/2013 vào Thông tư số 12/2010/TT-BKHCNstatus1 ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

blue-check 13/2/2015 Về thuế nhà thầu đối với LPG nhập khẩu
(Công văn số 611/TCT-DNL)

Văn bản trả lời Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần-Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí về thuế nhà thầu đối với LPG nhập khẩu theo điều kiện DES/DAP

blue-check 26/4/2014 Hướng dẫn giám sát xuất nhập khẩu khí hóa lỏng (LPG)
(Công văn số 4606/TCHQ-GSQL)

Văn bản hướng dẫn về vị trí lắp đặt đồng hồ nhằm xác định lượng khí xuất khẩu, nhập khẩu; hướng dẫn thanh khoản lượng khí trên tờ khai xuất khẩu theo đường ống

blue-check 1/1/2010 Lấy mẫu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) bằng phương pháp thủ công
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8355:2010)

Tiêu chuẩn này quy định thiết bị, dụng cụ và quy trình lấy mẫu đại diện của khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có yêu cầu kỹ thuật được quy định trong TCVN 65481), GPA 2140 và các tiêu chuẩn quốc tế tương đương. Xem thêm

TCVN 8355:2010 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2010 Phương pháp xác định độ bay hơi của khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8358:2010)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ tinh khiết tương đối của các loại khí hóa lỏng khác nhau (LP) và giúp đảm bảo hiệu suất bay hơi phù hợp. Xem thêm

TCVN 8358:2010 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2010 Phương pháp phát hiện hydro sulfua trong khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8361:2010)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phát hiện hydro sulfua trong khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Độ nhạy của phương pháp này là khoảng 4 mg/m3 khí (0,15 grain đến 0,12 grain hydrosulfua trên 100 ft3). Xem thêm

TCVN 8361:2010 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2010 Phương pháp xác định các chỉ tiêu vật lý của khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8362:2010)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định gần đúng các chỉ tiêu vật lý như: áp suất Xem thêm

hơi, khối lượng riêng tương đối và trị số octan motơ (MON) của propan thương phẩm (phù hợp với TCVN 6548 1)) và propan chuyên dụng (phù hợp với ASTM D 1835) bằng phương pháp phân tích thành phần.

TCVN 8362:2010 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2010 Phương pháp sắc ký khí để định lượng hydrocacbon trong khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8364:2010)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký khí để định lượng các hydrocacbon trong khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), ngoại trừ các cấu tử có nồng độ nhỏ hơn 0,1 % (theo khối lượng). Phương pháp này có thể áp dụng để phân tích propan, butan và các hỗn hợp thương mại của chúng bao gồm các hydrocacbon no hoặc không no C2, C3, C4 và C5. Phương pháp này không áp dụng được cho sắc ký “trực tuyến”. Xem thêm

TCVN 8364:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 7941:1988.

TCVN 8364:2010 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2008 Phương pháp xác định cặn có trong các khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 3165:2008)

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định các chất lạ có trong các khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong điều kiện môi trường ở nhiệt độ trên 38 oC. Thông thường các chất lạ này hòa tan trong LPG, nhưng trong một số trường hợp chúng có thể tách pha. Xem thêm

TCVN 3165:2008 thay thế TCVN 3165:1979.

TCVN 3165:2008 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC28/SC5 Nhiên liệu sinh học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2006 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Quy tắc giao nhận
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7567:2006)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc giao nhận khí dầu mỏ hóa lỏng tại các kho tồn trữ và cung cấp LPG, trên các phương tiện đường thủy, đường bộ và đường sắt. Xem thêm

TCVN 7567:2006 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 58 "Chai chứa khí" và Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

blue-check 1/1/2004 Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7441:2004)

Tiêu chuẩn này quy đinh các yêu cầu về thiết kế, lắp đặt và vận hành đối với hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LGP) tại nơi tiêu thụ có tổng sức chứa trong bình hoặc / và bồn đến 270 m3. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho: Xem thêm

a) Kho chứa LPG đầu mối;

b) Nhà máy hoặc trạm sản xuất hỗn hợp LPG và không khí;

c) Các kho LPG lạnh và nửa lạnh;

d) Trạm cấp LPG cho ô tô;

e) Trạm chiết nạp bình gas.

red-check 15/2/2014 Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG English attachment
(Thông tư số 39/2013/TT-BCTstatus2 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và thay thế Quyết định số 422/2003/QĐ-BTM ngày 11/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đầu tư xây dựng kho xăng dầu trên phạm vi cả nước.

red-check 15/9/2013 Công bố quy chuẩn về chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) English attachment
(Thông tư số 18/2013/TT-BCTstatus2 )

Thông tư này ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép, ký hiệu QCVN 04:2013/BCT Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2013

blue-check 29/9/2010 Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp được cấp phép kinh doanh LPG
(Công văn số 9786/BCT-TTTN)

Văn bản này công nhận Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng Xem thêm

Trong quá trình hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng, Công ty phải tuân thủ các quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CPstatus1 ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh dầu khí hóa lỏng

blue-check 29/9/2010 Thêm 4 Công ty được cấp phép XNK LPG
(Công văn số 9787/BCT-TTTN)

Văn bản này công nhận 2 Công ty sau đây điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG: Xem thêm

1.1 Công ty trách nhiệm hữu hạn Totalgaz Việt Nam;

Địa chỉ: Khu phố 5, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083 872 0407, Fax: 083 872 0406

1.2 Công ty trách nhiệm hữu hạn Petronas Việt Nam (tên giao dịch PETRONAS VIET NAM., LTD);

Địa chỉ Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tòa nhà B, ROYAL centre, 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38 309 966, Fax: 08 38 333 628

Địa chỉ Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Tầng 21, tháp B VICOM, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Điện thoại: 043 974 2793, Fax: 04 3 9742 812

1.3 Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro mền Trung

Địa chỉ: Lô 4, Khu công nghiệp Điện Nam, huyện Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam;

Điện thoại: 05103 947 233, Fax: 05103 947244

1.4 Công ty hữu hạn Shell gas Hải Phòng

Địa chỉ: đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 031 376 5391, Fax: 031 3765 390

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 12/2/2011 Thủ tục kiểm tra và cấp CFS đối với thiết bị điện, LPG, đồ chơi trẻ em, thép... English attachment
(Thông tư số 22/2010/TT-BKHCNstatus1 )

Thông tư này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale, sau đây viết tắt là CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước để xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm: Xăng; Nhiên liệu điêzen; Nhiên liệu sinh học gốc; Etanol; LPG; Phụ gia xăng, dầu; Đồ chơi trẻ em; Mũ bảo hiểm; Thiết bị điện và điện tử gia dụng; Thép cốt bê tông; Phương tiện, dụng cụ đo lường Xem thêm

Thông tư này không áp dụng đối với các thiết bị an toàn bức xạ hạt nhân.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

stop-check 12/10/2016 Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG tại TP.HCM đến năm 2020
(Quyết định số 5355/QĐ-UBND)

Quy hoạch này nhằm thực hiện các mục tiêu sau: Xem thêm

- Xây dựng hệ thống kinh doanh LPG trên địa bàn thành phố giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, bao gồm hệ thống kho, trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm cấp, cửa hàng bán LPG chai,... của các thương nhân đầu mối, tổng đại lý, đại lý làm cơ sở để quản lý và lập kế hoạch phát triển hệ thống kinh doanh LPG trên địa bàn;

- Bố trí hợp lý hệ thống cửa hàng bán LPG chai trên cơ sở xem xét nhu cầu tiêu thụ các loại khí đốt và các mô hình cung cấp khí khác;

- Nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm thiểu những nguy cơ mất an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

stop-check 11/7/2014 Quy trình và thủ tục xuất - nhập gas (LPG) English attachment
(Thông tư số 70/2014/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7/2014. Xem thêm

Riêng đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và LPG thực hiện theo quy định tại Thông tư số 117/2011/TT-BTCstatus1 ngày 15/8/2011

stop-check 30/8/2013 LPG nhập khẩu bắt buộc đánh giá phù hợp trước khi kiểm tra chất lượng
(Thông tư số 15/2013/TT-BKHCNstatus1 )

Thông tư này sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 12/2010/TT-BKHCNstatus1 quy định về kiểm tra chất lượng đối với khí hóa lỏng (LPG) nhập khẩu Xem thêm

Theo đó, trước khi kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCNstatus1 , LPG nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp theo QCVN 8:2012/BKHCN. Kết quả đánh giá sự phù hợp (nếu có) của tổ chức nước ngoài vẫn được thừa nhận nếu tổ chức đó có tham gia ký kết thỏa thuận thừa nhận với tổ chức đánh giá phù hợp được chỉ định tại Việt Nam

Sau khi có kết quả đánh giá, doanh nghiệp nộp tiếp bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng tại Cục quản lý chất lượng sản phẩm hoặc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh. Chi tiết hồ sơ xem quy định tại Điều 6 Thông tư 27/2012/TT-BKHCNstatus1 . Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể ngày nộp đủ hồ sơ, cơ quan kiểm tra sẽ ra Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng. Thông báo này là cơ sở để được giải quyết thông quan

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2013.

stop-check 20/6/2012 Tăng thuế nhập khẩu Gas, LPG từ 0% lên 5% English attachment
(Thông tư số 100/2012/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu mặt hàng gas, khí hóa lỏng LPG thuộc nhóm 2711.11 và các loại khí Etylen, propylen, butylen và butadien thuộc nhóm 2711.14 từ 0 lên 5%, áp dụng kể từ ngày 20/06/2012. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 37/2012/TT-BTCstatus1 ngày 2/3/2012

stop-check 1/6/2012 Quy chuẩn về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) English attachment
(Thông tư số 10/2012/TT-BKHCNstatus1 )

Thông tư này ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), ký hiệu QCVN 8:2012/BKHCN . Xem thêm

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

stop-check 1/6/2012 Quy chuẩn về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) English attachment
(Quy chuẩn Việt Nam số 8:2012/BKHCN)

Quy chuẩn này quy định các mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với khí dầu mỏ hóa lỏng sử dụng làm khí đốt và dùng làm nhiên liệu cho động cơ của phương tiện giao thông đường bộ, sau đây viết tắt là LPG. Xem thêm

Quy chuẩn áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế, phân phối và bán lẻ LPG tại Việt Nam.

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (C3H8) hoặc butan (C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này. Tại nhiệt độ, áp suất bình thường các hydrocacbon này ở thể khí và khi được nén đến một áp suất nhất định hoặc làm lạnh đến nhiệt độ phù hợp thì chúng chuyển sang thể lỏng.

- Propan thương phẩm: Là sản phẩm hydrocacbon có thành phần chính là propan, phần còn lại chủ yếu là các đồng phân của alkan từ C2 đến C4.

- Butan thương phẩm: Là sản phẩm hydrocacbon có thành phần chính là butan, phần còn lại chủ yếu là các đồng phân của alkan từ C3 đến C5.

- Hỗn hợp butan và propan thương phẩm: Là hỗn hợp chủ yếu gồm butan và propan thương phẩm.

Quy chuẩn được ban hành theo Thông tư số 10/2012/TT-BKHCNstatus1 ngày 12/4/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2012

stop-check 2/3/2012 Thuế nhập khẩu Gas, LPG giảm từ 5% còn 0%
(Thông tư số 37/2012/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu mặt hàng gas, khí hóa lỏng LPG thuộc nhóm 2711.11 và các loại khí Etylen, propylen, butylen và butadien thuộc nhóm 2711.14 từ 5% xuống còn 0%, áp dụng ngay kể từ ngày 2/3/2012 Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

stop-check 1/1/2012 Quy định mức phạt hành chính trong kinh doanh gas (LPG) English attachment
(Nghị định số 105/2011/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này quy định các mức phạt dành cho vi phạm về điều kiện XNK, sản xuất, chế biến LPG; về điều kiện đại lý và thương nhân phân phối LPG cấp I; về điều kiện trạm nạp LPG vào chai, ô tô; về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG... Xem thêm

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2012

stop-check 17/12/2010 Giảm thuế nhập khẩu LPG từ 5% xuống còn 2%
(Thông tư số 208/2010/TT-BTCstatus1 )

Theo Thông tư này, mặt hàng khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon dạng hóa lỏng (gồm khí thiên nhiên, propan, butan, etylen, propylen, butylen, butadien) sẽ áp dụng mức thuế suất là 2% thay cho mức 5% trước đây quy định tại Thông tư số 216/2009/TT-BTCstatus1 ngày 12.11.2009 của Bộ Tài chính. Riêng mặt hàng khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon dạng khí (khí thiên nhiên và các loại khác) vẫn giữ nguyên mức thuế suất nhập khẩu 0%. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Xem thêm

Mức thuế suất này cũng được thay thế cho mức thuế quy định tại Thông tư 184/2010/TT-BTCstatus1 kể từ ngày 01/01/2011

Ngày 1.12.2010, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 190/2010/TT-BTCstatus1 giảm thuế nhập khẩu mặt hàng xăng dầu (nhóm 2710) từ 17% xuống còn 12%.

stop-check 13/9/2010 Hướng dẫn về điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) English attachment
(Thông tư số 12/2010/TT-BKHCNstatus1 )

Thông tư này hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường đối với khí dầu mỏ hóa lỏng trong hoạt động kinh doanh; trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng, Giấy xác nhận chất lượng khí dầu mỏ hóa lỏng sản xuất lần đầu và tổ chức thực hiện Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

stop-check 10/5/2010 Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) English attachment
(Thông tư số 11/2010/TT-BCTstatus1 )

Quy chế này quy định về đại lý kinh doanh: khí dầu mỏ hóa lỏng (viết tắt là LPG) tại thị trường Việt Nam theo Nghị định 107/2009/NĐ-CPstatus1 . Theo đó, hệ thống đại lý gồm tổng đại lý, đại lý và các cơ sở kinh doanh thuộc tổng đại lý, đại lý; là một bộ phận của hệ thống phân phối thuộc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối, tổng đại lý. Bên giao đại lý lựa chọn hợp đồng đại lý với tối đa 03 thương nhân kinh doanh LPG đáp ứng điều kiện quy định làm tổng đại lý, đại lý. Bên đại lý lựa chọn ký hợp đồng làm đại lý cho tối đa 03 thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý đáp ứng đủ điều kiện quy định. Thương nhân kinh doanh LPG đầu mối được quy định giá bán buôn, bán lẻ LPG trong hệ thống phân phối LPG thuộc thương nhân quản lý. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2010.

stop-check 4/12/2008 Điều chỉnh thuế nhập khẩu gas, LPG English attachment
(Quyết định số 100/2008/QĐ-BTCstatus1 )

Cùng với Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC (điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu xăng dầu), quyết định này điều chỉnh tăng thuế suất nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng khí hóa lỏng thuộc nhóm 2711 từ 0% lên 5%. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công Báo.

stop-check 1/1/2011 Tiêu chuẩn an toàn dành cho cửa hàng LPG
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 6223:2011)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn trong thiết kế, xây dựng, sử dụng các loại của hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đóng trong chai có dung tích đến 150 L. Xem thêm

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:

- Các kho trung tâm tồn chứa, bảo quản và cung ứng khí dầu mỏ hóa lỏng;

- Các cơ sở đóng nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai;

- Các điểm giao nhận và bán khí dầu mỏ hóa lỏng cho ô tô chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng;

- Các trạm cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng phục vụ sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất;

- Các trạm cấp khí đốt đô thị;

- Các kho trung tâm, các cơ sở đóng nạp, cửa hàng kinh doanh các loại khí đốt khác như: khí tự nhiên hóa lỏng; khí than hóa lỏng, biogas...v.v.

Tiêu chuẩn do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế các công trình xăng dầu - dầu khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.