LuatVietnam

red-check Luật Thú y 2015 English attachment

Luật số 79/2015/QH13status2 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về thú y (78 trang)
Posted: 17/7/2015 1:15:00 PM | Latest updated: 24/12/2021 10:06:03 AM (GMT+7) | Vietlaw: 212

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 và thay thế Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11status1 .

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi bổ sung tại Điều 57 Luật quy hoạch số 21/2017/QH14status2 ngày 24/11/2017
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2016
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag pdficon LL79_19062015QH13[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Nông nghiệp

blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hà Nội
blue-check Thay mới quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp
blue-check Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn English attachment
blue-check Những giải pháp gỡ vướng trong cấp phép và kiểm tra chất lượng lĩnh vực nông nghiệp
blue-check Ngành GTVT sẽ tăng cường hỗ trợ cho hoạt động vận tải nông sản
blue-check Thiết bị sản xuất nông nghiệp chỉ được miễn thuế GTGT khi không thể dùng vào mục đích khác
blue-check Lưu ý về giấy xác nhận máy móc chuyên dùng trong nông nghiệp để miễn thuế GTGT
blue-check Máy kéo nhập rời có được miễn thuế GTGT?
blue-check Về thuế GTGT đối với máy kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp
blue-check Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong nông nghiệp English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nông nghiệp English attachment
blue-check Về việc áp dụng mức thuế GTGT đối với bột hạt trà có chứa Saponin English attachment
blue-check Được phép điều chỉnh hóa đơn hàng nông sản nếu lỡ tính thuế GTGT
blue-check "Bình phun thuốc" có được miễn thuế GTGT?
blue-check Tiêu chí mới về công nhận trang trại English attachment
blue-check Quy chế cấp Giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ English attachment
blue-check Xây dựng công trình tưới tiêu có được miễn thuế GTGT?
blue-check Nhiều chương trình ưu đãi cho sản xuất nông nghiệp tại TP. HCM
blue-check Bán nông sản chưa chế biến: vừa được miễn thuế đầu ra, vừa được khấu trừ thuế đầu vào
blue-check Danh mục máy móc nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư English attachment