LuatVietnam

Lương nhân viên bắt buộc phải bảo mật hay được phép công khai?

Cập nhật 1/1/2023 | Đăng tải: LVN.5615

hoi Khuê Trần
Tôi làm ở công ty nhà nước, đến kỳ lĩnh lương, kế toán in tờ giấy báo chi tiết mức thu nhập của tất cả mọi người, mức đóng thuế, gửi cho mỗi phòng ban một tờ cùng xem.
Chúng tôi sẽ truyền tay nhau để rà soát xem có thắc mắc kiến nghị gì để ý kiến với kế toán trước khi chốt lương.
Tôi là nhân viên mới về, thấy mọi người chụm đầu vào xem rồi bàn tán lương của người khác trong danh sách, thấy rất bất tiện. Khi tôi thắc mắc, các đồng nghiệp bảo bao năm nay vẫn vậy.
Tôi xin hỏi, thu nhập cá nhân có phải là thông tin cá nhân, riêng tư, cần được bảo mật? Kế toán công ty tôi làm như vậy có phạm luật không?

luat Luật sư Phạm Thanh Bình (Công ty luật Bảo Ngọc):

Theo khoản 3 Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình: Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Pháp luật hiện hành không có định nghĩa thế nào là bí mật cá nhân hay thông tin cá nhân nhưng có thể hiểu bí mật cá nhân là các thông tin, tài liệu nói về những điều thầm kín riêng tư của cá nhân mà người đó không muốn tiết lộ cho người khác biết và không bắt buộc phải công khai cho người khác biết. Việc giấu, không tiết lộ những thông tin, tài liệu này không làm ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, của xã hội và của cá nhân khác.

Từ các căn cứ trên có thể khẳng định thu nhập cá nhân cũng là một loại bí mật cá nhân và cần được bảo mật.

Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng lao động giữa bạn với công ty có thỏa thuận về việc công khai lương của người lao động thì công ty vẫn có quyền công khai lương của bạn cho người khác biết. Hoặc trường hợp trong quy định nội bộ của công ty có quy định về việc gửi bảng lương của người lao động cho các phòng ban kiểm tra trước khi chốt lương, thì công ty vẫn có quyền gửi bảng lương của bạn đến những người có thẩm quyền để kiểm tra.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Tiền lương

otvet Cách tính phụ cấp độc hại theo giờ làm việc
otvet Đóng cửa chi nhánh, có phải trả trợ cấp mất việc cho người lao động?
otvet Công chức được tính trợ cấp thôi việc như thế nào?
otvet Ngày công tính lương được quy định thế nào?
otvet Công ty có được trừ lương nếu người lao động không đạt doanh số?
otvet Doanh nghiệp và người lao động được tự thỏa thuận mức tạm ứng lương ngày tết
otvet Giáo viên hợp đồng có được trả lương dạy thêm giờ?
otvet Lương nhân viên bắt buộc phải bảo mật hay được phép công khai?
otvet Lao động thử việc có được hưởng lương tháng 13?
otvet Osin được hưởng lương tối thiểu bao nhiêu?
otvet Lương tháng 13 do doanh nghiệp quy định, pháp luật không bắt buộc
otvet Cách tính mức lương cho giáo viên mới ra trường
otvet Công nhân lao động có được tăng lương theo lương cơ sở?
otvet Lao động thử việc có được trả BHXH vào lương?
otvet Có được hưởng trợ cấp chuyển vùng khi cơ quan dời trụ sở đến vùng đặc biệt khó khăn?
otvet Những điều cần biết về mức lương tối thiểu mới
otvet Thưởng tết dương lịch phụ thuộc vào chính sách riêng của mỗi công ty
otvet Doanh nghiệp giữ quyền quyết định việc chi trả lương tháng 13
otvet Từ 1/7/2022, không bắt buộc trả thêm 7% lương tối thiểu cho lao động có tay nghề
otvet Trợ cấp cho lao động dôi dư được tính trên mức lương nào?