LuatVietnam

light-check Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2022 English attachment

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (8 trang)
Posted: 14/6/2022 6:56:43 AM | Latest updated: 26/6/2022 9:07:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5471 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Từ 1/7/2022, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng theo các vùng như sau:

- Vùng I: 4.680.000 (tăng 260.000 đ/tháng);

- Vùng II: 4.160.000 (tăng 240.000 đ/tháng);

- Vùng III: 3.640.000 (tăng 210.000 đ/tháng);

- Vùng IV: 3.250.000 (tăng 180.000 đ/tháng).

Trường hợp tính lương theo giờ, mức lương tối thiểu sẽ áp dụng theo mức sau: 22.500 đ/giờ (vùng I); 20.000 đ/giờ (vùng II); 17.500 đ/giờ (vùng III) và 15.600 đ/giờ (vùng IV).

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần/ theo ngày/ theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương tối thiểu của các hình thức trả lương này được lựa chọn quy đổi theo tháng hoặc theo giờ.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022 và thay thế Nghị định số 90/2019/NĐ-CPstatus3 ngày 15/11/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Related documents
blue-check 3288/BHXH-QLTFrom July 1st, 2022: Social insurance contributions must be adjusted according to the new minimum wage levels
blue-check 294/LĐLĐ
blue-check 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVNSome issues relating to minimum wage levels applicable from July 1st, 2022
blue-check 516/LĐLĐ-CSPLSome notes in relation to increase in minimum wages from July 1st, 2022
Penalty document
Unknown
Information
Effective Date 1-Jul-2022
ExpiredDate Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5471
Tệp đính kèm
enflag pdficon ND38-12062022CP[VLO].pdf
Lược đồ
Không có dữ liệu
Dòng thời gian

Tiền lương