LuatVietnam

blue-check Lưu ý về điều kiện hoàn thuế cho hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Công văn số 1201/TCHQ-TXNK ngày 7/4/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu (3 trang)
Posted: 12/4/2022 7:56:44 AM | Latest updated: 12/4/2022 12:02:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5433
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất) thì phải sử dụng mã loại hình A41.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, hiện nay đang áp dụng một trong hai mã loại hình B11 - Xuất kinh doanh hoặc B13 - Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

Tuy nhiên, cần lưu ý, đối với hàng hóa xuất khẩu, chỉ khi doanh nghiệp khai mã loại hình B13, trên tờ khai xuất khẩu có thể hiện thông tin tờ khai nhập khẩu ban đầu và có kết quả kiểm tra xác định hàng tái xuất chính là hàng nhập khẩu trước đây thì mới đủ điều kiện hoàn thuế nhập khẩu theo Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 .

Ngược lại, nếu doanh nghiệp khai mã loại hình B11 - Xuất kinh doanh, trên tờ khai xuất khẩu không có thông tin tờ khai nhập khẩu ban đầu và không có kết quả kiểm tra xác định lô hàng xuất khẩu chính là hàng đã nhập khẩu trước đó thì không được hoàn thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5433

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Những trường hợp hoàn thuế GTGT tại Hải quan phải xin ý kiến của cơ quan Thuế
blue-check Về thời hạn hoàn thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Không được điều chỉnh tăng số thuế GTGT xin hoàn sau thời điểm nộp hồ sơ
blue-check Các trường hợp hoàn thuế GTGT tại cơ quan Hải quan phải xin ý kiến của Thuế
blue-check Dự án thành lập cơ sở kinh doanh cũng được hoàn thuế GTGT khi đạt lũy kế 300 triệu
blue-check Những trường hợp hoàn thuế nộp thừa tại Hải quan phải có ý kiến của Thuế
blue-check Chi nhánh sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án được giao quản lý
blue-check Về căn cứ xem xét hoàn thuế cho hàng hóa XNK
blue-check Hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất có được hoàn thuế GTGT?
blue-check Lưu ý về điều kiện hoàn thuế cho hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
blue-check Tái xuất nguyên liệu nhập khẩu đã thay đổi mục đích sử dụng, có được hoàn thuế?
blue-check Các phương án xử lý sai sót trong khâu hoàn thuế của Hải quan
blue-check Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vẫn được hoàn thuế GTGT English attachment
blue-check Không có doanh thu xuất khẩu, số thuế đầu vào của tháng/quý đó không được xét hoàn
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT dự án đầu tư ngoài tỉnh
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT của hàng xuất khẩu
blue-check Dự án đầu tư sẽ không được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu không kê khai riêng
blue-check Thuế GTGT bị truy thu sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Hoàn thuế cho dự án đầu tư phải đảm bảo đã góp đủ vốn điều lệ
blue-check Cảnh báo những dấu hiệu gian lận hoàn thuế GTGT (liên quan hàng XNK) English attachment