LuatVietnam

blue-check Lưu ý về khai báo và phân loại thuốc màu sản xuất sơn

Công văn số 1635/TCHQ-KĐHQ ngày 9/5/2022 của Tổng cục Hải quan về mặt hàng khai báo sử dụng làm thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn (2 trang)
Posted: 12/5/2022 9:22:17 AM | Latest updated: 13/5/2022 8:40:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5452
LuatVietnam

Đối với mặt hàng khai báo là thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn, Tổng cục Hải quan yêu cầu phân loại thống nhất như sau:

- Trường hợp mặt hàng có thành phần gồm chất màu (hệ phân tán nồng độ cao), polyme, đã phân tán trong môi trường không chứa nước, có tính chất tạo màng bền, được sử dụng với tỷ lệ nhỏ để điều chỉnh màu cho sơn, tạo màu cho sơn thì phân loại vào nhóm 32.12.

- Trường hợp mặt hàng có thành phần gồm chất màu, polyme, đã phân tán trong môi trường không chứa nước, có tính chất tạo màng bền, được sử dụng là bán thành phẩm của sơn thì phù hợp phân loại vào nhóm 32.08.

Khi nhập khẩu, nếu doanh nghiệp khai báo là mặt hàng làm thuốc màu sản xuất sơn thì phải khai cụ thể thành phần, tỷ lệ sử dụng và mục đích sử dụng. Trường hợp khai báo làm bán thành phẩm của sơn thì phải khai cụ thể thành phần, tỷ lệ sử dụng, thành phần các chất và dung môi pha thêm với mặt hàng để tạo thành sơn thành phẩm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5452

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa chất

blue-check Bắt buộc điều chỉnh hóa đơn nếu chưa giảm 2% thuế GTGT
blue-check 37 quy trình cấp phép kinh doanh khí, vật liệu nổ và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check Thay mới Danh mục chất ma túy được và không được sử dụng English attachment
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Bắt buộc kê khai mã CAS khi khai báo danh mục hóa chất nhập khẩu English attachment
blue-check Các loại hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến 2030 English attachment
blue-check [Hà Nội] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất oxy hóa
blue-check Lưu ý về khai báo và phân loại thuốc màu sản xuất sơn
blue-check Sắp thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất diệt khuẩn
blue-check Một số hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu "chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản" phải nộp 10% thuế GTGT
blue-check Về việc thông quan hoạt chất diệt khuẩn
blue-check Công bố Quy chuẩn an toàn trong sản xuất, kinh doanh pháo hoa
blue-check Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam từ 11/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh một số mặt hàng công nghiệp tại TP. HCM
blue-check Danh mục 174 chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng bị cấm nhập khẩu từ 20/8/2021
blue-check Nhập khẩu máy móc chứa chất HCFC có cần giấy phép? English attachment
blue-check Được cấp hạn ngạch nhập khẩu chất HCFC vẫn phải xin thêm giấy phép