LuatVietnam

blue-check Lưu ý về thủ tục khai báo thay đổi phương thức vận tải hàng TN-TX

Công văn số 1869/TCHQ-GSQL ngày 25/5/2022 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa TNTX, quá cảnh thay đổi phương thức vận tải (3 trang)
Posted: 30/5/2022 9:34:50 AM | Latest updated: 1/6/2022 8:54:59 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5462
LuatVietnam

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng TN-TX và hàng quá cảnh thay đổi phương thức vận tải.

Theo đó, lưu ý, đối với hàng TN-TX, hàng quá cảnh thay đổi phương thức vận tải, chủ hàng phải mở 01 tờ khai vận chuyển độc lập đối với chặng vận chuyển từ cửa khẩu nhập đầu tiên đến cửa khẩu xuất cuối cùng theo quy định tại Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 29 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Ngoài ra, chủ hàng phải có văn bản đề nghị được thay đổi phương thức vận tải gửi cho Chi cục Hải quan theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 , đồng thời thông báo cho Hải quan cửa khẩu nhập và Hải quan cửa khẩu xuất để theo dõi.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5462
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan