LuatVietnam

Mã loại hình nhập khẩu có thể tra cứu ở đâu?

Cập nhật 18/4/2022 | Đăng tải: LVN.5514

hoi Anh Ngoc
Doanh nghiệp tôi là DNCX. Hàng tháng doanh nghiệp có sử dụng khí Oxy và khí Argon. Bên người bán mở tờ khai loại hình B11.
Vậy Doanh nghiệp tôi muốn nhập 2 khí trên, thì mở tờ khai nhập loại hình nào? (Bên doanh nghiệp sau khi sử dụng hết 2 khí trên, trả lại vỏ bình cho bên người bán).

luat Cục Giám sát quản lý:

Về vướng mắc liên quan đến mã loại hình tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của Tổng cục Hải quan để nghiên cứu, thực hiện.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến để Công ty biết, thực hiện. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://tongcuc.customs.gov.vn.

Xem thêm

Thủ tục hải quan

otvet Cách khai "người xuất khẩu" trên tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu nhập khẩu
otvet Chuyển giao nguyên liệu giữa các hợp đồng gia công có phải thông báo với hải quan?
otvet Sửa đổi mã loại hình trên tờ khai hải quan có bị phạt?
otvet Hủy tờ khai hải quan đăng ký trùng có bị phạt?
otvet DNCX nhập khẩu tài sản cố định, khai mã loại hình nào?
otvet Tái nhập hàng trả lại từ doanh nghiệp ưu tiên có được miễn kiểm tra thực tế?
otvet Chuyển đổi đồng tiền thanh toán sau khi đã thông quan phải khai lại tờ khai hải quan
otvet Mã loại hình nhập khẩu có thể tra cứu ở đâu?
otvet Tra cứu mã kho tập kết hàng xuất khẩu như thế nào?
otvet Bên nhận gia công lại có phải khai hải quan?
otvet Hàng nhập từ kho ngoại quan có được đăng ký tờ khai ở nơi khác?
otvet Tên sản phẩm trên tờ khai xuất khẩu phải thống nhất với tờ khai nhập khẩu ban đầu
otvet Thủ tục khai báo hàng xuất khẩu đóng chung container
otvet Thanh lý máy móc nhập khẩu vào kho ngoại quan, khai mã loại hình nào?
otvet Điều kiện khai hải quan theo loại hình XNK tại chỗ
otvet Thủ tục khai hải quan khi chuyển nguyên liệu nhập gia công sang SXXK
otvet Khai bổ sung tờ khai luồng vàng có bị xử phạt?
otvet "Tên hàng" được khai bổ sung sau thông quan
otvet Bên mua lại hàng nhập khẩu có thể trực tiếp làm thủ tục hải quan
otvet Được tái xuất tại chỗ máy móc gia công đã tạm nhập