LuatVietnam

blue-check Máy gia công kim loại có được giảm thuế GTGT trong năm 2022 và 2023?

Công văn số 4459/TCHQ-TXNK ngày 25/8/2023 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng nhập khẩu (2 trang)
Posted: 29/8/2023 10:19:32 AM | Latest updated: 29/8/2023 3:31:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5773
LuatVietnam

Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng máy gia công kim loại vào năm 2022 thì áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 và hướng dẫn tại Công văn số 2504/TCHQ-TXNK ngày 25/5/2023. Theo đó, nếu mặt hàng máy gia công kim loại được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 và không được giảm 2% thuế GTGT, phải áp dụng thuế suất 10%.

Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng máy gia công kim loại vào năm 2023 (từ 1/7/2023 đến 31/12/2023) thì áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5773

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2023Cập nhật đến: 27-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu