LuatVietnam

blue-check Miễn khai hải quan khi nhập khẩu sách điện tử

Công văn số 715/GSQL-GQ1 ngày 30/5/2022 của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu sách điện tử trên mạng Internet (1 trang)
Posted: 14/6/2022 9:02:05 AM | Latest updated: 15/6/2022 1:26:15 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13status2 , hàng hóa phải làm thủ tục hải quan chỉ bao gồm các động sản có tên gọi và mã số trong Danh mục hàng hóa XNK được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc được lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan.

Theo đó, mặt hàng Sách điện tử (Ebook) chỉ là định dạng phần mềm lưu trữ trên mạng internet, không phải hàng hóa có tên gọi, mã số trong Danh mục hàng hóa XNK nên không phải làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan