LuatVietnam

blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể

Công văn số 35192/CTHN-TTHT ngày 19/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản thưởng cho cá nhân nhận thay cho tập thể (3 trang)
Posted: 28/7/2022 7:42:52 AM | Latest updated: 2/8/2022 10:09:56 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5507
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm đ.7 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , khoản lợi ích khác ngoài tiền lương chỉ phải trích nộp thuế khi chi đích danh cá nhân, nếu chi chung cho tập thể thì được miễn thuế.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp chi thưởng chung cho tập thể nhân viên và cá nhân nhận thưởng chỉ là người đại diện nhận thay thì không phải khấu trừ thuế TNCN đối với khoản tiền thưởng này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5507

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội
blue-check Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN?
blue-check Trụ sở chính chỉ phải phân bổ thuế TNCN khi trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh
blue-check Từ 1/1/2022, trả lương cho nhân viên của chi nhánh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế TNCN
blue-check Cá nhân hành nghề tư vấn, thiết kế phải nộp thuế bao nhiêu?
blue-check Thuê người giao nhận hàng hóa, phải khấu trừ 10% thuế TNCN nếu không có HĐLĐ
blue-check Phụ cấp ăn trưa, trường hợp nào bị tính thuế TNCN?
blue-check Sửa đổi quy định về khai nộp thuế của cá nhân kinh doanh English attachment
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN các khoản chi phí COVID trả thay người lao động English attachment
blue-check Trả thu nhập cho cá nhân ký hợp đồng dịch vụ phải khấu trừ thuế 10%
blue-check Tặng quà cho nhân viên có phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Ban kiểm soát phải chịu thuế TNCN 10% nếu không có HĐLĐ
blue-check Tháng/quý nào không trả thu nhập được miễn nộp tờ khai thuế TNCN English attachment
blue-check Thù lao tư vấn cho dự án ODA có chịu thuế TNCN? English attachment
blue-check Chi trả hoa hồng cho đại lý phải khấu trừ 1% thuế TNCN
blue-check Tiền từ thiện đóng góp cho cá nhân không được miễn thuế TNCN
blue-check Thu nhập chi trả sau khi người lao động qua đời có bị tính thuế TNCN?