LuatVietnam

light-check Miễn nộp giấy đăng ký doanh nghiệp khi xin cấp phép đào tạo thuyền viên English attachment

Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/8/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (2 trang)
Posted: 23/8/2022 7:18:27 AM | Latest updated: 31/8/2022 10:04:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5528 | Vietlaw: 576
LuatVietnam

Nghị định bãi bỏ yêu cầu nộp Giấy đăng ký doanh nghiệp trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên được quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 78/2016/NĐ-CPstatus2 .

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi về thẩm quyền quản lý nhà nước của Cảng vụ Đường thủy nội địa được quy định tại Điều 65 Nghị định số 08/2021/NĐ-CPstatus2 .

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5528

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND54-22082022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải thủy nội địa

light-check Các công trình đường thủy phải quan trắc an toàn trong quá trình khai thác
light-check Miễn nộp giấy đăng ký doanh nghiệp khi xin cấp phép đào tạo thuyền viên English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch trên sông (tại TP. HCM)
blue-check Mức phạt trong lĩnh vực giao thông đường thủy từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Điều kiện đi lại bằng đường thủy tại TP. HCM kể từ 15/10/2021
blue-check Sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải trên đường thủy trong mùa dịch
blue-check Bộ Công thương kiến nghị mở "luồng xanh" cho vận tải đường thủy
blue-check TP. HCM lùi thời gian thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển đến 1/10/2021
blue-check Quy trình giải quyết tại nạn giao thông đường thủy
blue-check Sửa đổi điều kiện vận tải hành khách bằng tàu thủy
blue-check "Thuyền thúng chở khách du lịch" do cơ quan nào cấp phép hoạt động?
blue-check Cano chịu thuế nhập khẩu 10%
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa
blue-check Lộ trình bắt buộc lắp đặt thiết bị AIS và VHF trên tàu thủy
blue-check Vận chuyển khách du lịch quốc tế bằng đường thủy cũng được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Vận tải hành khách bằng tàu điện cũng được miễn thuế GTGT
blue-check Tuyến đường và thời gian cho phép vận chuyển hàng quá cảnh bằng đường thủy
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng
blue-check Hướng dẫn phân loại nhóm lương nhân công về quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
blue-check Quy định về niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa English attachment