LuatVietnam

blue-check Miễn nộp thuế GTGT đối với tiền bồi thường

Công văn số 959/CTHN-TTHT ngày 9/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn thuế GTGT (2 trang)
Posted: 11/1/2023 12:53:48 PM | Latest updated: 13/1/2023 2:01:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5623
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty phát sinh khoản thu về bồi thường thì không phải xuất hóa đơn và khai nộp thuế GTGT, thay vào đó chỉ lập chứng từ thu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5623

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Dịch vụ đã hoàn thành nhưng sau 31/12/2022 mới lập hóa đơn sẽ không được giảm thuế GTGT
blue-check Được phép điều chỉnh lại số thuế GTGT tạm phân bổ hàng tháng/quý vào cuối năm
blue-check Dây cáp có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Miễn nộp thuế GTGT đối với tiền bồi thường
blue-check Từ 1/1/2023, không còn được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Về căn cứ xác định thuế GTGT đối với thiết bị y tế nhập khẩu
blue-check Dịch vụ thu tiền trước 1/2/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Mặt hàng bột ngọt có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan
blue-check Cung ứng dịch vụ phân loại sản phẩm cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu PTQ
blue-check Nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Phụ kiện thiết bị y tế có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài
blue-check Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%