LuatVietnam

blue-check Miễn quyết toán thu nhập vãng lai dưới 10 triệu/tháng

Công văn số 30588/CTHN-TTHT ngày 29/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc quyết toán thuế TNCN (4 trang)
Posted: 1/7/2022 1:32:23 PM | Latest updated: 7/7/2022 2:25:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5487
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm b.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trường hợp người lao động có thu nhập từ nhiều nơi trong năm nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không còn làm việc tại nơi nào thì hồ sơ quyết toán thuế TNCN phải nộp tại nơi cư trú.

Trường hợp người lao động chỉ có thu nhập tại một nơi và có thêm thu nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng/tháng, nếu đã được khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán lại thì không phải khai quyết toán đối với khoản thu nhập vãng lai này (điểm d.3 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5487

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Mẫu quyết toán thuế TNDN dành cho chi nhánh ngoài tỉnh đang hưởng ưu đãi
blue-check Miễn quyết toán thu nhập vãng lai dưới 10 triệu/tháng
blue-check Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế đối với lao động có thu nhập vãng lai
blue-check Làm thế nào nếu không gửi được tờ khai quyết toán thuế TNCN qua Cổng dịch vụ công
blue-check Cẩm nang khai quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2021
blue-check Những lưu ý về khai quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Tờ khai quyết toán thuế của cá nhân nếu có số thuế được hoàn có thể nộp sau ngày 30/4
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN nếu chưa bị trừ thuế khoản thu nhập vãng lai
blue-check Giai đoạn chuyển đổi năm tài chính phải lập riêng quyết toán hàng SXXK
blue-check Điều chỉnh quyết toán thuế TNCN phải sửa lại tờ khai tháng/quý có sai sót
blue-check Quyết toán thuế TNCN tại nơi cư trú nếu không còn làm việc tại bất cứ đâu
blue-check Cần đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trước khi nộp quyết toán thuế trực tuyến
blue-check Cá nhân được nộp quyết toán thuế trực tuyến từ 2021
blue-check Lưu ý thời điểm quyết toán thuế nhà thầu từ 5/12/2020 English attachment
blue-check Những vướng mắc thường gặp khi quyết toán thuế TNCN 2020
blue-check Giải đáp 45 thắc mắc về quyết toán thuế TNCN 2020
blue-check Giải đáp 55 thắc mắc về quyết toán thuế TNDN 2020
blue-check Những điểm mới cần biết khi quyết toán thuế TNCN 2020 English attachment