LuatVietnam

blue-check Mô tả hàng hóa trên C/O khác tờ khai hải quan có được chấp nhận? English attachment

Công văn số 5657/TCHQ-KTSTQ ngày 26/12/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O (1 trang)
Posted: 5/1/2023 9:21:54 AM | Latest updated: 10/1/2023 9:26:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5618 | Vietlaw: 594
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, theo quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BTCstatus2 , trường hợp không có sự khác biệt về mã số HS trên C/O và tờ khai hải quan, hàng hóa thực tế nhập khẩu đúng là hàng hóa khai báo thì sự khác biệt về mô tả hàng hóa không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Tuy nhiên, trường hợp cơ quan hải quan có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu không phải là hàng hóa khai báo trên C/O thì xử lý theo Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 62/2019/TT-BTC ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5618

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV5657_26122022TCHQ[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Tăng cường xác minh xuất xứ đối với đường mía nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia
blue-check Sai sót về cách tính thời hạn cấp sau của C/O mẫu E vẫn được chấp nhận English attachment
light-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA English attachment
blue-check Mô tả hàng hóa trên C/O khác tờ khai hải quan có được chấp nhận? English attachment
light-check Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023 English attachment
blue-check Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
blue-check Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment
blue-check Về điều kiện nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan English attachment
blue-check Từ 15/10/2022, doanh nghiệp có thể tự in C/O để sử dụng English attachment
blue-check Chấp nhận C/O form D giáp lưng nếu chỉ có 2 nước tham gia English attachment
blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment
blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment