LuatVietnam

blue-check Một số dấu hiệu bất thường nhận diện hóa đơn bất hợp pháp

Công văn số 3638/TCT-VP ngày 18/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử (4 trang)
Posted: 22/8/2023 9:16:27 AM | Latest updated: 23/8/2023 3:13:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5769
LuatVietnam

Thời gian tới, ngành Thuế vẫn sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, ngăn chặn, xử lý hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để gian lận thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Một số giải pháp sẽ được ngành Thuế triển khai bao gồm:

1. Rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về hóa đơn, các doanh nghiệp có chênh lệch giữa hóa đơn và tờ khai thuế.

2. Khai thác đầy đủ các chức năng của Hệ thống HĐĐT (như: Danh sách NNT có doanh thu tháng đột biến so với tháng trước; Danh sách NNT có số lượng hóa đơn trong tháng tăng, giảm đột biến so với tháng trước; Danh sách các hóa đơn có doanh thu bất thường; Danh sách NNT có số lượng hóa đơn hủy vượt ngưỡng; đối chiếu giữa tờ khai thuế GTGT và hóa đơn; Cảnh báo theo hệ số K...) và các chức năng của Ứng dụng quản lý rủi ro hóa đơn để xây dựng danh sách NNT có rủi ro cao về hóa đơn cần phải kiểm tra.

3. Tiếp tục tăng cường rà soát, xử lý các trường hợp sai lệch khi đối chiếu dữ liệu hóa đơn và tờ khai thuế GTGT trên ứng dụng hddtbaocao.gdt.gov.vn ngay sau khi kết thúc nghĩa vụ kê khai thuế theo hướng dẫn đã triển khai nhằm kịp thời đôn đốc NNT kê khai điều chỉnh số thuế phải nộp theo quy định.

4. Đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro trong phát hành và sử dụng hóa đơn theo Bộ chỉ số tiêu chí và quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-TCT và Quyết định số 575/QĐ-TCT để kiểm tra, xử lý các trường hợp rủi ro cao.

5. Kịp thời thông báo, công khai danh sách doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mua bán hóa đơn không hợp pháp đã bị cơ quan điều tra phát hiện, các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn... để doanh nghiệp chủ động rà soát và kịp thời kê khai điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo xác định chính xác nghĩa vụ thuế với thực tế giao dịch.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5769

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu