LuatVietnam

blue-check Một số điểm trong quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Thuế dự kiến sẽ sửa đổi

Công văn số 2314/TCT-KTNB ngày 1/7/2022 của Tổng cục Thuế về báo cáo các vướng mắc thực tế thực hiện Quy trình, Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân (22 trang)
Posted: 14/7/2022 8:06:51 AM | Latest updated: 15/7/2022 1:26:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5497
LuatVietnam

Văn bản công bố các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và quy trình tiếp công dân của cơ quan thuế các cấp.

Trong đó:

- Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung về quy trình giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp được nêu tại Phụ lục I.

- Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung về quy trình giải quyết tố cáo tại cơ quan thuế các cấp được nêu tại Phụ lục II.

- Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung về quy trình tiếp công dân tại cơ quan thuế các cấp được nêu tại Phụ lục III.

Đáng lưu ý, theo nội dung dự kiến sửa đổi, đơn khiếu nại nộp cho cơ quan thuế nếu viết bằng tiếng nước ngoài thì phải đính kèm thêm bản dịch có công chứng và phải có tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại.

Trường hợp đơn khiếu nại viết bằng tiếng nước ngoài nhưng không nộp kèm bản dịch có công chứng hoặc không nộp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại thì cơ quan thuế được quyền từ chối tiếp nhận.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5497

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khiếu nại - Tố cáo

light-check Thay mới quy trình giải quyết phản ánh về quy định hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Một số điểm trong quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Thuế dự kiến sẽ sửa đổi
blue-check Điều kiện giải quyết đơn khiếu nại việc thi hành án dân sự kể từ 13/2/2022
blue-check Các thủ tục giải quyết khiếu nại tại Thanh tra TP. HCM
blue-check Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của cơ quan hành chính nhà nước English attachment
blue-check Sửa đổi quy định về bảo vệ việc làm cho người tố cáo English attachment
blue-check Về quyền của người dân khi khiếu nại, tố cáo tại cơ quan tư pháp
blue-check Quy chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng English attachment
blue-check Bộ Công an tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua địa chỉ website nào?
blue-check Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại English attachment
blue-check Đơn phản ánh nào được giải quyết trên Cổng TTĐT Chính phủ?
blue-check Quy trình giải quyết khiếu nại mới tại cơ quan BHXH các cấp
blue-check Đến 2020, Bộ Lao động sẽ giải quyết trực tuyến 100% phản ánh, kiến nghị
blue-check Quy định về giải quyết tố cáo English attachment
blue-check Quy trình giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm của cán bộ thuế
blue-check Quy trình giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp
blue-check Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại của cơ quan thuế
blue-check Quy chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng TTĐT Chính phủ
blue-check Quyết định xử phạt thuế chỉ được khiếu nại trong vòng 90 ngày English attachment
blue-check Quyết định xử phạt thuế được quyền khiếu nại trong vòng 90 ngày