LuatVietnam

blue-check Một số điều cần biết khi đăng ký nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Công văn số 326/CVL-TTLĐ ngày 29/5/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (2 trang)
Posted: 31/5/2022 12:48:23 PM | Latest updated: 1/6/2022 4:56:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5463
LuatVietnam

Cục Việc làm vừa có một số giải đáp liên quan đến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (Quyết định số 08).

Theo đó, căn cứ điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Cục Việc làm cho rằng, đối với người lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên tuy không phải đóng BHXH nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia BHXH, vì vậy nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Quyết định số 08 thì vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Về thời gian hỗ trợ, theo khoản 1 Điều 4 Quyết định số 08, khoảng thời gian thuê nhà được hỗ trợ là từ ngày 1/2 đến 30/6/2022 (mặc dù Quyết định số 08 có hiệu lực từ ngày 28/3/2022). Theo đó, người lao động vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà của các tháng 2 và 3/2022 nếu đủ điều kiện.

Về thủ tục, theo khoản 3, khoản 4 Điều 7 Quyết định số 08, doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 02 hoặc 03 tháng đối với danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, cần lưu ý, quy định này chỉ áp dụng với danh sách người lao động đang làm việc; đối với danh sách người lao động quay trở lại thị trường lao động, cơ quan BHXH chỉ xác nhận từng tháng, không xác nhận gộp 02 hoặc 03 tháng.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 7, khoản 7 Điều 11 Quyết định số 08, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ và thanh, quyết toán với cơ quan hỗ trợ. Nếu vi phạm trong việc chi trả, thanh, quyết toán khoản hỗ trợ này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định về lĩnh vực tài chính, kế toán.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5463
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm