LuatVietnam

blue-check Một số loài động vật tuyệt chủng vẫn được nhập khẩu

Công văn số 35/CTVN ngày 25/7/2023 của Cục Kiểm lâm về việc trả lời đơn đề nghị (1 trang)
Posted: 14/8/2023 9:39:26 AM | Latest updated: 15/8/2023 10:40:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5763
LuatVietnam

Theo Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, các loài voi ma mút (Mammuthus), gấu hang động (Ursus spelaeus), sư tử hang động (Panthera leo spelaea), tê giác lông mươt (Coelodonta antiquitatis) và cá mập khổng lồ (Megalodon) đều đã tuyệt chủng, không phân bố tự nhiên ở Việt Nam và không thuộc Danh mục động vật, thực vật hoang dã của Công ước Cites.

Như vậy, các loài kể trên không là động vật hoang dã theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP nên mẫu vật của các loài trên không thuộc đối tượng dừng nhập khẩu theo Mục 1 Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5763

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu