LuatVietnam

blue-check Một số lưu ý khi kê khai thuế sản phẩm chế biến từ tài nguyên

Công văn số 3275/TCT-CS ngày 2/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế tài nguyên (1 trang)
Posted: 23/8/2023 3:47:59 PM | Latest updated: 24/8/2023 8:11:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5770
LuatVietnam

Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn liên quan đến chi phí chế biến sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp khi xác định giá tính thuế tài nguyên, chi tiết xem Công văn số 3908/TCT-CS ngày 24/10/2022.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm b khoản 3 và điểm c khoản 5 Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTCstatus2 , đối với tài nguyên khai khác phải qua công đoạn sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra thì sản lượng tính thuế tài nguyên, giá tính thuế tài nguyên (trong đó bao gồm chi phí chế biến) được xác định theo Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn công nghệ thiết kế đang ứng dụng để sản xuất sản phẩm.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 5, khoản 1 Điều 9 Thông tư 152/2015/TT-BTCstatus2 cũng quy định, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm căn cứ Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn công nghệ thiết kế sản xuất sản phẩm đang ứng dụng; đồng thời, thông báo với cơ quan thuế về phương pháp xác định giá tính thuế đối với từng loại tài nguyên khai thác kèm theo hồ sơ khai thuế tài nguyên.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5770

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu