LuatVietnam

blue-check Một số lưu ý về quy trình chỉ định thầu cho dự án xây dựng hạ tầng giao thông, y tế

Công văn số 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 8/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội (5 trang)
Posted: 9/8/2022 9:54:27 AM | Latest updated: 14/8/2022 3:44:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5515
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn quy trình thủ tục và một số lưu ý khi chỉ định thầu đối với các gói thầu xây dựng hạ tầng giao thông, y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và Nghị quyết số 43/2022/QH15 .

Theo đó, người có thẩm quyền quyết định chỉ định thầu phải thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 43/2022/QH15 .

Chủ đầu tư, bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện quy trình chỉ định thầu theo đúng các bước quy định tại Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (cụ thể xem phụ lục kèm theo) để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật khả thi.

Trường hợp cần chỉnh sửa các quy định trong mẫu hồ sơ yêu cầu thì thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 01/2015/TT-BKHĐTstatus1 và khoản 4 Điều 3 Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, đảm bảo việc chỉnh sửa đó không trái với quy định của pháp luật đấu thầu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5515

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đấu thầu

light-check Thay mới các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu
blue-check Dự kiến bỏ chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia đấu thầu
blue-check Một số lưu ý về quy trình chỉ định thầu cho dự án xây dựng hạ tầng giao thông, y tế
blue-check Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến
blue-check Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu quốc gia
blue-check Một số lưu ý khi đánh giá nhà thầu thuộc gói thầu tư vấn lập quy hoạch
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm trong khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi tài khoản đấu thầu sang hệ thống mới từ 1/7/2022
blue-check Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu PPP thuộc ngành giao thông vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng English attachment
blue-check Một số lưu ý về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Các định mức chi phí về lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
blue-check Lộ trình bắt buộc và các bước tổ chức đấu thầu qua mạng English attachment
blue-check TP. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra sai phạm trong đấu giá tài sản
blue-check Một số vướng mắc vĩ mô sẽ được tháo gỡ trong dự án Luật Đầu thầu (sửa đổi)
blue-check Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án khu nhà ở theo quy định nào?
blue-check Thời điểm điều chỉnh giá gói thầu phải trước ngày mở thầu English attachment
blue-check Nguyên tắc quản lý các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư English attachment